Sti

EU opfordrer til vedtagelsen af fælles internationale regler om forældreansvar og beskyttelse af børn
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

06/06/2008

EU's justitsministre gør det nu lettere for medlemsstaterne at gennemføre Haagerkonventionen af 19. oktober 1996 om kompetence, lovvalg, anerkendelse, fuldbyrdelse og samarbejde vedrørende forældreansvar og foranstaltninger til beskyttelse af børn.

  6. juni 2008

  Konventionen har overordnet til formål at forbedre beskyttelsen af børn i internationale sammenhænge. Med udgangspunkt i den eksisterende beskyttelse af børn i international og national ret skal konventionen sikre, at børn med tilknytning til flere lande er ligeså effektivt beskyttede, som børn, der kun har tilknytning til et land.
  Konventionen indeholder blandt andet regler om, hvilken stats myndigheder der har kompetence til at træffe foranstaltninger for at beskytte barnet eller dets formue (international kompetence), og hvilken stats lovgivning de pågældende myndigheder skal anvende (lovvalg). Konventionen fastlægger endvidere, hvilken stats lov der er afgørende for forældreansvar, der følger af loven, ligesom den sikrer, at dette forældreansvar består, hvis barnet flytter til en anden stat. Endelig sikrer konventionen anerkendelse og fuldbyrdelse af beskyttelsesforanstaltninger i alle kontraherende stater. Til gennemførelse af dette pålægger konventionen staterne at etablere et generelt og konkret samarbejde mellem myndighederne i de kontraherende stater for at sikre beskyttelse af det enkelte barn.

  Læs mere

  Seneste

  Flere
  Seneste opdatering: 31/10/2010  |Til toppen