Sti

Europa-Kommissionen 2014-2019 starter sit arbejde
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

01/11/2014

Jean-Claude Juncker - Europa-Kommisionens formand

Jean-Claude Juncker - Europa-Kommisionens formand

EU's stats- og regeringschefer udnævnte på deres topmøde den 23.-24. oktober 2014 endelig den nye Kommission, som dermed kan starte sit arbejde den 1. november!
Dette skete efter at Europa-Parlamentet havde stemt om Juncker-kommissionen der derved blev godkendt med 423 stemmer for og 209 imod - 67 MEP'er undlod at stemme.

  Baggrund

  1 formand og 1 udenrigschef og 26 kommissærer - Der udpeges et nyt hold med 28 kommissærer (én fra hvert EU-land hvor af en er udenrigschef) hvert femte år.
  Det Europæiske Råd udpeger en kandidat som formand for Kommissionen, der skal godkendes af flertallet af medlemmerne af Europa-Parlamentet. Hvis parlamentsmedlemmerne afviser kandidaten, har Rådet én måned til at udpege en anden.
  Den udnævnte formand vælger kommissærerne (og deres politikområder) blandt kandidater udpeget af EU-landene.
  Listen over kommissærer indsendes derefter til godkendelse (med kvalificeret flertal) til først Ministerrådet og derefter Parlamentet.
  Hvis parlamentet godkender den, udnævnes Kommissionen officielt af Rådet.
  Kommissionens nuværende mandatperiode løber indtil den 31. oktober 2014.

  Om Europa-Kommissionen

  Kommissionen er EU's udøvende organ og repræsenterer Europas samlede interesser (i modsætning til de enkelte landes interesser).
  Betegnelsen "Kommissionen" henviser til både kommissærkollegiet og selve institutionen – der har hovedsæde i Bruxelles.

  Kommissærerne holder møde en gang om ugen, normalt om onsdagen i Bruxelles.
  Når Parlamentet holder sine plenarmøder i Strasbourg, mødes kommissærerne normalt dér.
  Dagsordenen for hvert møde er baseret på Kommissionens arbejdsprogram.
  Hvert punkt på dagsordenen forelægges af den kommissær, der er ansvarlig for det pågældende sagsområde, og "kollegiet" — dvs. samtlige kommissærer — træffer en fælles beslutning.
  Kommissionen holder også møde, når der skal tages stilling til krisesituationer, og når store spørgsmål drøftes i Ministerrådet.

  "Udenrigschefen"

  EU's højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik er er ud over en af de 28 kommissærer også formand for Rådet for Udenrigsanliggender og leder den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik og sikrer sammenhæng i og koordinering af EU's optræden udadtil.

  Læs mere

  Seneste

  Flere
  Seneste opdatering: 18/12/2014  |Til toppen