Sti

Det Europæiske Råd i Bruxelles den 19.-20. december 2013 - Konklusioner
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

20/12/2013

Foto©thinkstock/Thinkstock

Foto©thinkstock/Thinkstock

Stats- og regeringscheferne vil på jule-topmøde - og dermed årets sidste - vedtage konklusioner om den økonomiske og monetære unions fremtid på grundlag af et forberedende arbejde udført af formanden for Det Europæiske Råd i snævert samarbejde med formændene for Kommissionen, Den Europæiske Centralbank og eurogruppen.
Emnerne bliver bl.a. Den Økonomiske og Monetære Union og økonomisk og social politik, udvidelse, migration og energi samt den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik - f.eks. deltager Anders Fogh Rasmussen i mødets første del om forsvar m.m.
Se topmøde-resultatet - Klik her...

  Baggrund:

  Stats- og regeringscheferne skal drøfte den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik med henblik på dens effektivitet og forsvarskapacitet.
  For så vidt angår den økonomiske og monetære union vil de analysere den økonomiske situation i medlemsstaterne og i euro-området som sådan. Arbejdet med styrke samordningen af den økonomiske politik vil blive videreført.
  Der vil blive gjort status over bestræbelserne på at fremme vækst, beskæftigelse og konkurrenceevne, og fremskridtene på beskatningsområdet vil også blive berørt.
  Andre sandsynlige emner på dagsordenen vil være udvidelse, asyl og migration samt energi.


  Mere om emnerne på mødet:


  DEN FÆLLES SIKKERHEDS- OG FORSVARSPOLITIK

  Det Europæiske Råd vil afholde en tematisk drøftelse om den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik. Som anført i konklusionerne fra december 2012 vil Det Europæiske Råd se nærmere på følgende spørgsmål:

  a) forøgelse af FSFP's effektivitet, synlighed og virkning
  b) fremme udviklingen af forsvarskapaciteter
  c) styrke Europas forsvarsindustri.

  På baggrund af Kommissionens meddelelse af 24. juli 2013, rapporten fra den højtstående repræsentant/lederen af Det Europæiske Forsvarsagentur af 15. oktober 2013 og arbejdet udført i Rådet (udenrigs- og forsvarsanliggender) vil Det Europæiske Råd gennemgå de fremskridt, der er opnået med hensyn til at nå disse mål, og vurdere situationen. Det vil udstikke retningslinjerne for det videre arbejde på grundlag af sin formands anbefalinger.

  DEN ØKOOMISKE OG MOETÆRE UNION

  Det Europæiske Råd vil samlet vende tilbage til de tiltag, der skal fuldføre Den Økonomiske og Monetære Union. Det drejer sig specielt om følgende:

  a) Det Europæiske Råd vil foretage en fælles analyse af den økonomiske situation i medlemsstaterne og i euroområdet som sådant. Det vil med henblik herpå afholde en drøftelse efter offentliggørelsen af Kommissionens årlige vækstundersøgelse og rapporten om varslingsmekanismen.
  b) Arbejdet med at styrke samordningen af de økonomiske politikker yderligere vil blive videreført med det formål at træffe afgørelser om hovedelementerne i kontraktordningerne og de tilhørende solidaritetsmekanismer.c) Det Europæiske Råd vil på baggrund af det nødvendige arbejde i de relevante udvalg bekræfte Rådets afgørelse om anvendelsen af en beskæftigelsesmæssig og social resultattavle i den fælles beskæftigelsesrapport og af beskæftigelsesmæssige og sociale indikatorer efter de retningslinjer, der er foreslået af Kommissionen, med henblik på at tage disse nye instrumenter i anvendelse allerede i det europæiske semester i 2014.

  DE ØKONOMISKE POLITIK OG SOCIAL- OG ARBEJDSMARKEDSPOLITIKKEN

  Det Europæiske Råd vil gøre status over bestræbelserne på at fremme vækst, beskæftigelse og europæisk konkurrenceevne samt eventuelt udstikke nye retningslinjer. Det Europæiske Råd vil navnlig:

  a) evaluere gennemførelsen af vækst- og beskæftigelsespagten, der blev vedtaget i juni 2012, herunder finansiering af SMV'er, på grundlag af en regelmæssig gennemgang  foretaget af Rådet
  b) gennemgå de tiltag, der er blevet iværksat på skatteområdet siden maj 2013 på baggrund af en rapport fra Rådet og arbejde udført i Kommissionen.

  ANDRE PUNKTER

  Taskforcen vedrørende Middelhavet

  Som aftalt i oktober 2013 vil Det Europæiske Råd blive informeret af formandskabet om de operationelle afgørelser truffet på RIA-Rådets samling i december efter Kommissionens rapport om arbejdet i Taskforcen vedrørende Middelhavet.

  Energi

  Det Europæiske Råd vil notere sig de fremskridt, der er gjort på energiområdet siden mødet i maj 2013 på grundlag af en rapport fra Rådet om fremskridt på området. (Der erindres om, at Det Europæiske Råd skal drøfte energispørgsmål på mødet i februar 2014).

  Læs mere

  Seneste

  Flere
  Seneste opdatering: 08/01/2014  |Til toppen