Sti

Det Europæiske Råd i Bruxelles den 24.-25. oktober 2013 - konklusioner
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

25/10/2013

Foto©thinkstock/Thinkstock

Foto©thinkstock/Thinkstock

Stats- og regeringschefernes oktober-topmøde hvor emnerne bl.a. var den digital økonomi, digital innovation og digitale tjenester, vækst, konkurrenceevne og beskæftigelse og Den Økonomiske og Monetære Union samt migrationsstrømme - konklusioner

  Læs mere om topmøde-resultaterne på vores blog

  Mere om emnerne på mødet:

  DIGITAL ØKONOMI, DIGITAL INNOVATION OG DIGITALE TJENESTER

  Det Europæiske Råd vil afholde en tematisk drøftelse om den digitale økonomi, innovation og digitale tjenester. Det Europæiske Råd vil navnlig:
  a) drøfte, hvor langt man er kommet med den digitale dagsorden, og udstikke retningslinjer, så det digitale indre marked kan være fuldført senest i 2015
  b) vurdere fremskridtene på innovationsområdet efter Det Europæiske Råds drøftelser i februar 2011 samt om nødvendigt udstikke yderligere retningslinjer med henblik på fuldførelse af det europæiske forskningsrum inden udgangen af 2014 og den fremtidige udvikling af Innovation i EU
  c) fokusere på opfølgningen af peerevalueringen af servicedirektivet efter fremlæggelsen af Kommissionens bidrag og afvente resultaterne fra "Licenses for Europe"-processen.

  VÆKST, KOKURRENCEEVNE OG BESKÆFTIGELSE

  Det Europæiske Råd vil gøre status over bestræbelserne på at fremme vækst, beskæftigelse og europæisk konkurrenceevne samt eventuelt udstikke nye retningslinjer, navnlig hvad angår:
  a) gennemførelsen af investeringsplanen for Europa, som der blev opnået enighed om i juni, især på grundlag af rapporten fra Kommissionen og EIB om gennemførelsen af foranstaltninger med henblik på finansieringen af økonomien
  b) status over fremskridtene med ungdomsbeskæftigelsesinitiativet, så det kan være fuldtoperationelt senest i januar 2014
  c) vurderingen af fremskridtene med at forenkle lovgivningen og mindske dens byrde på EU- og nationalt plan på grundlag af arbejde udført i Kommissionen og medlemsstaterne.


  DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION

  Det Europæiske Råd vil vurdere det igangværende arbejde med alle de byggesten, der indgår i en styrket ØMU. Det vil se på rammerne for en styrket samordning af de økonomiske politikker og på ØMU'ens sociale dimension, så der kan træffes afgørelse herom i december.
  Med den stramme lovkalender in mente vil Det Europæiske Råd under ECB's formand Mario Draghis tilstedeværelse vurdere fremskridtene med at færdiggøre bankunionen, især den nye fælles tilsynsmekanisme og de resterende ikkevedtagne forslag til gennemførelse af bankunionen.

  EVENTUELT

  Den litauiske formand vil orientere Det Europæiske Råd om, hvor langt man er nået med at forberede topmødet om det østlige partnerskab (Vilnius, den 28.-29. november 2013).
  Det Europæiske Råd vil eventuelt også tage specifikke spørgsmål vedrørende eksterne forbindelser op i lyset af udviklingen på den internationale scene

  Læs mere

  Seneste

  Flere
  Seneste opdatering: 06/01/2014  |Til toppen