Sti

Målrettet og anvendelig EU-lovgivning: resultater og perspektiver i intelligent regulering
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

02/10/2013

Foto©Stockbyte/Thinkstock

Foto©Stockbyte/Thinkstock

Kommissionen har taget endnu et vigtigt skridt for at sikre, at EU's lovgivning er målrettet og anvendelig. Kommissionen vil udpege de områder, hvor der skal ske yderligere forenklinger, eller hvor EU-lovgivningen skal fjernes. Kommissionen vil offentliggøre resultaterne af en screening af hele EU-lovgivningen og fremlægge forslag til den videre udvikling.

  Kommissionen vil også redegøre for en lang række forslag til målrettet og effektiv regulering lovgivning, som er ved at blive gennemført, eller som er forelagt Rådet og Europa-Parlamentet.

  Forslagene er en del af Kommissionens program for målrettet og effektiv regulering (REFIT). Målet er at fjerne unødige administrative byrder og gøre national gennemførelse så nem som muligt. Dette vil være til gavn for både borgerne og virksomhederne, såfremt de andre institutioner og medlemsstaterne udviser samme ambitionsniveau.

  Programmet for målrettet og effektiv regulering blev lanceret i december 2012 med det formål at få Europa tilbage på mere vækst og jobskabelse.

  Baggrund:

  Regulering på EU-niveau giver en merværdi inden for områder som konkurrence, handel og det indre marked, idet der skabes lige vilkår og muligheder for virksomheder og forbrugere. EU-regulering er også med til at beskytte borgernes sundhed og sikkerhed. EU-lovgivningen skaber en fælles ramme og træder i stedet for national lovgivning i 28 forskellige lande. Den gør det muligt for medlemsstaterne at arbejde sammen om at løse grænseoverskridende problemer. EU anklages ofte for at ville indføre for mange krav, som gør livet svært for virksomhederne, herunder især de små virksomheder. Kommissionen har derfor i de seneste år bestræbt sig på at strømline lovgivningen og reducere regelbyrden.

  Læs mere

  Seneste

  Flere
  Seneste opdatering: 06/01/2014  |Til toppen