Sti

Det Europæiske Råd i Bruxelles den 14.-15. marts 2013 - konklusioner
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

15/03/2013

Foto©hemera/Thinkstock

Foto©hemera/Thinkstock

EU's ledere mødtes til forårstopmøde for bla. at afslutte første fase af det europæiske semester 2013, vurdere de generelle fremskridt medlemsstaterne har gjort med hensyn til gennemførelse af de landespecifikke henstillinger fra 2012, tale om stabilitets- og konvergensprogrammerne for 2013, ungdomsarbejdsløsheden i EU og om gennemførelsen af de såkaldte Europa 2020-flagskibsinitiativer samt drøfte forbindelser med strategiske partnere og muligvis tage specifikke udenrigspolitiske spørgsmål op.
Topmøde-konklusioner

 

  Emner på dagsordenen:

  DEN ØKONOMISKE POLITIK

  Det Europæiske Råd vil afslutte første fase af det europæiske semester med:

  – at vurdere generelle fremskridt med gennemførelsen af landespecifikke anbefalinger for det europæiske semester 2012 og tilsagn i henhold til europluspagten og som ønsket opfordre til hurtigst muligt at udfylde de resterende lakuner
  – at vejlede medlemsstaterne om deres stabilitets- og konvergensprogrammer og nationale reformprogrammer for 2013 på grundlag af Kommissionens årlige vækstundersøgelse og i lyset af formandskabets sammenfattende rapport om Rådets drøftelser vedrørende den årlige vækstundersøgelse
  – at vejlede vedrørende gennemførelsen af Europa 2020-strategiens flagskibsinitiativer, især med hensyn til "En dagsorden for nye kvalifikationer og job" og forberedelserne af de kommende tematiske drøftelser om industri- og innovationspolitikker og den digitale dagsorden.

  I denne forbindelse vil Det Europæiske Råd drøfte status over gennemførelsen af vækst- og beskæftigelsespagten, især hvad angår det indre marked og intelligent regulering, som der blev opnået enighed om i december.

  Om nødvendigt vil Det Europæiske Råd endvidere gøre status over de fremskridt, der gøres vedrørende lovgivningsforslag med relation til den integrerede finansielle ramme samt den operationelle ramme for den europæiske stabilitetsmekanismes direkte rekapitalisering af banker.

  EKSTERNE FORBINDELSERDet Europæiske Råd i Bruxelles den 14.-15. marts 2013

  Det Europæiske Råd vil lægge op til en åben meningsudveksling om forbindelserne med strategiske partnere. Det forventes ikke at vedtage skriftlige konklusioner om dette emne.

  På baggrund af indtrufne hændelser vil Det Europæiske Råd muligvis drøfte specifikke udenrigspolitiske spørgsmål, hvor dette tilfører EU's udenrigspolitik merværdi.

  Læs mere om resultatet af topmødet på vors blog: Marts-topmødet: Tilbage til normalen?

  Læs mere

  Seneste

  Flere
  Seneste opdatering: 06/01/2014  |Til toppen