Sti

Det Europæiske Råd i Bruxelles den 13.-14. december 2012 - Konklusioner
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

14/12/2012

EU's stats- og regeringschefers møde den 13.-14. december 2012 i Bruxelles - det sidste topmøde i år er slut!
Læs konklusionerne - klik her...

  Foreløbige emner på dagsordenen:

  ØKONOMISK POLITIK

  Det Europæiske Råd forventes at vedtage konklusioner om Den Økonomiske og Monetære Unions fremtid på grundlag af forberedende arbejde, som formanden har udført i tæt samråd med formændene for Kommissionen, Den Europæiske Centralbank og Eurogruppen.

  I overensstemmelse med konklusionerne fra oktober 2012 vil Det Europæiske Råd vurdere de fremskridt, der er gjort med den fælles tilsynsmekanisme og andre centrale lovgivningsforslag om Den Europæiske Banktilsynsmyndighed, bankafvikling, indskudsgarantiordninger og CRD IV, og om nødvendigt fastsætte yderligere retningslinjer i den forbindelse.

  For så vidt angår vækst- og beskæftigelsespagten og i forbindelse med det indre markeds tyveårsdag vil Det Europæiske Råd vurdere de fremskridt, der er gjort i forbindelse med de prioriterede forslag om akten for det indre marked I, og udstikke yderligere retningslinjer for så vidt angår akten for det indre marked II.

  ANDRE PUKTER

  Det Europæiske Råd vil vedtage korte konklusioner, der fastlægger rammerne for forberedelsen af de grundlæggende drøftelser om forsvarsspørgsmål, der skal finde sted i december 2013.

  Efter Kommissionens efterårspakke om udvidelse og i lyset af Rådets konklusioner kan Det Europæiske Råd om nødvendigt give vejledning om bestemte tiltrædelseslande.

  I forlængelse af drøftelserne på mødet i oktober 2012 og i lyset af begivenhederne kan Det Europæiske Råd tage specifikke udenrigspolitiske spørgsmål op, hvor dette tilfører EU's udenrigspolitik merværdi.


  Baggrund:

  Det Europæiske Råd træder sammen mindst to gange hvert halve år i Justus Lipsius-Bygningen i Bruxelles. Det består af EU-medlemsstaternes stats- og regeringschefer og formanden for Europa-Kommissionen. Det ledes af dets formand, Herman Van Rompuy. Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender deltager også i dets arbejde.

  Læs mere

  Seneste

  Flere
  Seneste opdatering: 20/12/2012  |Til toppen