Sti

Revisorerne har godkendt EU's regnskaber
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

06/11/2012

Foto©istockphoto/Thinkstock

Foto©istockphoto/Thinkstock

Langt størstedelen af sidste års udbetalinger fra EU-budgettet, var uden væsentlige fejl. Revisionsretten bekræfter i sin årsberetning, at den samlede fejlprocent for EU's udgifter ligger stabilt på under 4 %, og revisorerne har for femte år i træk godkendt EU's regnskaber.

  "I løbet af de seneste år har Kommissionen levet op til sit løfte om at levere forvaltning og kontrol af EU's midler af høj kvalitet. Vores indsats stopper på ingen måde her, men det er nu på tide, at vores partnere også kommer ind i kampen" udtaler Algirdas Ĺ emeta, kommissær med ansvar for beskatning og toldunion, revision og bekæmpelse af svig. "Medlemsstaterne kan medvirke på to måder. For det første kan de godkende de enklere regler, som Kommissionen har foreslået for den kommende programmeringsperiode. Enklere regler er nemmere at overholde og kontrollere og vil hjælpe med at begrænse antallet af fejl på udgiftsområdet. For det andet vil jeg endnu engang minde medlemsstaterne om at tage deres ansvar mere alvorligt, når det drejer sig om at bruge EU-skatteborgernes penge. Hvis medlemsstaterne gjorde sig blot lidt mere umage med at kontrollere diverse projekter ordentligt og inddrive misbrugte midler, ville vi nå langt - specielt i disse krisetider."

  Baggrund

  Den samlede fejlprocent for EU's udgifter har nu tre år i træk ligget på under 4 %, mens områder som ekstern bistand, udvikling, udvidelse og administrationsudgifter også sidste år var uden væsentlige fejl. Den største forbedring i 2011 ses inden for samhørighedspolitikken, som finansierer projekter, der skal forbedre konkurrenceevnen og væksten i Europa. Her er fejlprocenten faldet med mere end 2,5 procentpoint sammenlignet med 2010.

  Inden for landbruget er der sket en stigning i fejlprocenten i forhold til 2010, fordi Revisionsretten som noget nyt har inkluderet krydsoverensstemmelsesforpligtelser i sine beregninger. Revisionsretten bemærker i sin rapport, at Kommissionen allerede har indkredset problemerne og truffet de fornødne korrigerende foranstaltninger for at sikre, at pengene ikke er tabt.

  Kommissionen har ligeledes fokuseret på en forenkling af reglerne for EU-udgifterne. Det vil ikke kun gøre EU's midler mere tilgængelige for dem, der har brug for dem, men også gøre det nemmere at anvende og håndhæve reglerne for EU's udgifter og dermed begrænse antallet af fejl yderligere.

  Den nye finansforordning, som blev vedtaget den 25. oktober 2012, indeholder omfattende forenklinger såvel som bestemmelser, der vil gøre det nemmere at kontrollere EU's midler i alle led.

  Kommissionens forslag til den næste generation af programmer (2014-2020), der er under behandling i Rådet og Europa-Parlamentet, indeholder talrige nye foranstaltninger, som skal forbedre forvaltningen af EU's midler. Der er bl.a. tale om strengere korrigerende foranstaltninger, hvis medlemsstaterne ikke tager hånd om uregelmæssigheder i tide, et nyt system til overvågning af, hvordan det går med at nå de fastsatte mål, og nye kontrolregler, ifølge hvilke de nationale forvaltningsmyndigheder skal undertegne en garantierklæring på deres regnskaber.

   

   

  Læs mere

  Seneste

  Flere
  Seneste opdatering: 06/11/2012  |Til toppen