Sti

Det Europæiske Råd i Bruxelles - formandskabets konklusioner
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

19/10/2012

Foto©comstock/Thinkstock

Foto©comstock/Thinkstock

EU's stats- og regeringschefer mødtes torsdag og fredag til det første topmøde under cypriotisk formandskab.
Her er hvad de nåede til enighed om...

 Formandskabets konklusioner pdf - 135 KB [135 KB]

  EU er på sporet i spørgsmålene banktilsyn og rekapitalisering

  Det Europæiske Råd nåede i nat til enighed om et europæisk banktilsyn i Eurozonen - og i fremtidige medlemmer af denne zone - som skal være operationsklar i løbet af 2013.
  Når dette banktilsyn er på plads vil det åbne mulighed for, at den permanente redningsfond ("European Stability Mechanism") kan træde ind og give direkte kapitaltilskud til banker.

  Så snart de lovgivningsmæssige tiltag er faldet plads (inden udgangen af 2012) kan den Europæiske Centralbank gå i gang med at få den praktiske side af sagen sat i værk. Det vil ske over en rækker faser i løbet af 2013. Banktilsynet vil have tilsynsret over samtlige banker i euro-området. Nattens beslutninger svarer i store træk til, hvad Kommission har foreslået.

  Der vil ikke blive ydet kapitaltilskud før tilsynet er på plads og i stand til effektivt at arbejde, hvilket formentlig vil være tilfældet i 3. kvartal 2013.

  I spørgsmålet om en uddybning af den Økonomiske og Monetære Union tog det Europæiske Råd - som forudset - ingen formelle beslutninger (det skal først ske på decembermødet i det Europiske Råd). Diskussionen gav imidlertid gode bidrag til Kommissionens forberedelse af mere konkrete planer. Kommissionen har fremlagt en række principper om denne uddybning.  For eksempel at den skal være åben for alle og sikre det indre marked, samt være bygget på den eksisterende lovgivning og institutionelle struktur.

  Baggrund:

  Det Europæiske Råd består af medlemsstaternes stats- og regeringschefer, samt dets formand og formanden for Kommissionen.
  Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik deltager også i dets arbejde.
  Medmindre andet er angivet i traktaten træffer Det Europæiske Råd sine beslutninger med enstemmighed.

  Læs mere

  Seneste

  Flere
  Seneste opdatering: 20/11/2012  |Til toppen