Sti

Og Nobels Fredspris 2012 går til... EU
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

12/10/2012

Den Norske Nobelkomite har bestemt at Nobels Fredspris for 2012 skal tildeles Den Europæiske Union (EU). Unionen og dens forløbere har gennem mere end seks årtier bidraget til at fremme fred og forsoning, demokrati og menneskerettigheter i Europa.

  Sådan lyder det i begrundelsen for at Nobelkomitéen i dag valgte at give EU den prestigefulde anerkendelse som fredsprisen er. Og erklæringen fortsætter: 

  "... I mellomkrigstida ga Den Norske Nobelkomite flere priser til personer som arbeidet for tysk-fransk forsoning. I årene etter 1945 er forsoningen blitt en realitet. Andre verdenskrigs forferdelige lidelser demonstrerte behovet for et nytt Europa. Gjennom sytti år hadde Tyskland og Frankrike utkjempet tre kriger. I dag er krig mellom Tyskland og Frankrike utenkelig. Dette viser at historiske fiender gjennom målrettet arbeid og oppbygging av gjensidig tillit kan bli nære samarbeidspartnere.

  På 1980-tallet kom Hellas, Spania og Portugal med i EU. Innføring av demokrati var en forutsetning for at de kunne bli medlemmer. Berlin-murens fall gjorde medlemskap i EU mulig for en rekke sentral- og østeuropeiske land og innledet dermed en ny æra i europeisk historie. Skillet mellom øst og vest er i stor grad brutt ned; demokratiet er styrket; mange etnisk-nasjonale konflikter er bilagt.

  Når Kroatia kommer med som medlem neste år og ved at det er startet forhandlinger med Montenegro om medlemskap og at Serbia er gitt kandidatstatus, styrkes forsoningsprosessen på Balkan. I det siste tiåret har Tyrkias muligheter for EU-medlemskap fremmet demokrati og menneskerettigheter også her.

  EU er inne i en periode med store økonomiske vanskeligheter og betydelig sosial uro. Den Norske Nobelkomite ønsker å fokusere på hva som for komiteen har vært EUs viktigste resultat: den vellykkete kampen for fred og forsoning og for demokrati og menneskerettigheter. Den stabiliserende rolle EU har spilt, har bidratt til å omforme størstedelen av Europa fra et krigens til et fredens kontinent.

  EUs virksomhet representerer "folkenes forbrødring" og utgjør en form for de "fredskongresser" som Alfred Nobel refererer til som kriterier for fredsprisen i sitt testamente av 1895."

  Hos Den danske Europabevægelse vakte meddelelsen fra Nobelkomitéen spontan jubel...

  Og Connie Hedegaard udtaler at...:

  "Tildelingen af Nobels fredspris viser, at verden uden for EU ser det storslåede ikke bare i visionen om Europa, men også i hvad der rent faktisk er opnået. Der er noget karakteristisk i, at det er andre der skal minde europæerne om EU's bedrifter i en tid, hvor europæerne har en tendens til selv at glemme det, når dagligdagens udfordringer skygger for det store billede.

  Men det ER jo fantastisk, at det europæsiske fællesskab har magtet at forene gamle fjender efter 2. Verdenskrig og i de seneste to årtier sågar har magtet at forene også øst og vest i et forpligtende politisk og økonomisk fællesskab.

  Forhåbentlig kan Fredsprisen bidrage til at europæerne ranker ryggen. Ja, vi har mange problemer, men vi kan også være stolte af, hvad vi har opnået, og samlet kan vi stadig præge verden i det 21. århundrede med vores europæiske værdier".

   Se andre reaktioner på meddelelsen nedenfor.

  Læs mere

  Seneste

  Flere
  Seneste opdatering: 12/10/2012  |Til toppen