Sti

Bulgarien: Reformer skal fremskyndes
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

18/07/2012

©Hemera/Thinkstock

©Hemera/Thinkstock

Kommissionen har vedtaget en statusrapport, som dækker perioden på fem år regnet fra Bulgariens tiltrædelse af EU i 2007. Den indeholder Kommissionens vurdering af de fremskridt, som Bulgarien har opnået i løbet af perioden med hensyn til retsreformer, korruptionsbekæmpelse og bekæmpelse af organiseret kriminalitet. Hovedkonklusionen er, at der skal sikres en bedre gennemførelse af reformerne, så processen bliver definitiv.

  "Bulgarien er nået langt siden tiltrædelsen," udtaler kommissionsformand Barroso. "Lovene er vedtaget; nu bliver den vigtige opgave at sikre deres gennemførelse. Bulgarien har gjort nyttige fremskridt og kan nå målene under mekanismen for samarbejde og kontrol, men landet er nødt til at udvise større ejerskab over reformerne og sikre et mere effektivt samarbejde. Inden for bekæmpelse af korruption på højt niveau og organiseret kriminalitet er der endnu ikke skabt overbevisende resultater, som kan fjerne bekymringerne hos de bulgarske borgere og hos Bulgariens europæiske partnere."

  Rapporten viser, at der over en femårig periode er gjort fremskridt, men den viser også, at reformerne endnu ikke er holdbare og definitive. Fremskridtene omfatter bl.a. vedtagelsen af grundlæggende retlige rammer og oprettelsen af vigtige nye institutioner. I rapporten anbefales det, at Bulgarien nu retter fokus på at udfylde de tilbageværende huller i sine retlige og institutionelle rammer og koncentrerer sig om at gennemføre nylig vedtaget lovgivning.

  Baggrund
  Den 1. januar 2007 etablerede Kommissionen mekanismen for samarbejde og kontrol for at vurdere Bulgariens fremskridt på områderne retsreformer og korruptionsbekæmpelse. Kommissionen blev bedt om regelmæssigt at udarbejde en statusrapport for disse områder. Den udsendte sin første rapport den 27. juni 2007 og har siden aflagt rapport hvert halve år. Kommissionens rapporter suppleres af et arbejdsdokument, som indeholder Kommissionens detaljerede analyse sammenholdt med de enkelte benchmark, der er fastsat for mekanismen for samarbejde og kontrol.

  Læs mere

  Seneste

  Flere
  Seneste opdatering: 20/07/2012  |Til toppen