Sti

Det Europæiske Råd i Bruxelles den 28.-29. juni 2012 - Konklusioner
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

29/06/2012

Foto©Hemera/Thinkstock

Foto©Hemera/Thinkstock

EU's stats- og regeringschefernes sommer-topmøde i Bruxelles er slut!
Blandt emnerne var  bl.a.: den flerårige finansielle ramme og  det europæiske semester, vækst, investeringer og beskæftigelse, rapport om den økonomiske og monetære Union , udvidelsen (Montenegro), retlige og indre anliggender, nuklear sikkerhed samt eksterne forbindelser, fælles europæisk patent og en tilhørende patentdomstol.

  Topmødet i Bruxelles bød fredag på en politisk gennembrud i den årtier lange saga om et fælles europæisk patent og en tilhørende patentdomstol. Samarbejdet om patentdomstolen er et gennembrud for det forstærkede samarbejde mellem 25 EU-lande (Spanien og Italien deltager ikke) og vil gøre det muligt at håndhæve et europæisk patent ved én domstol, der får hovedsæde i Paris, med underafdelinger i München og i London.

  Færdiggørelsen af det europæiske patent med tilhørende retshåndhævelsessystem vil gøre det væsentlig lettere for opfindere, virksomheder og andre patentindehavere at registrere og håndhæve sine patentrettigheder internationalt og vil rumme meget betydelige besparelser

  Topmødets første del om torsdagen resulterede bl.a. i en erklæringen fra eurozone landene der bl.a. indebærer at den permanente redningsfond for eurolandene kan rekapitalisere banker direkte, hvorved dette ikke belaster det enkelte eurolands offentlige gæld. Rekapitaliseringen er bundet sammen med oprettelse af et fælles banktilsyn fra udgangen af dette år og forudsætter overholdelse af EUs regler om statsstøtte. For Spanien henviser erklæringen til, at den midlertidige redningsfond EFSF kan bidrage til at rekapitalisere spanske banker, så snart et allerede udarbejdet "memorandum of understanding" er underskrevet. Derudover vil de to redningsfonde kunne opkøbe statsobligationer fra eurolande i vanskeligheder og dermed holde deres renter nede. Dette er betinget af, at landene gennemfører den konsolidering af deres statsfinanser og de strukturreformer, som fremgår af de landespecifikke henstillinger, som Kommissionen har lagt frem for EU topmødet og regeringslederne har accepteret. Dermed får disse henstillinger også mere bid og reformvejen meget mere medvind.

  Læs mere

  Seneste

  Flere
  Seneste opdatering: 11/10/2012  |Til toppen