Sti

Forslag til budget for 2013
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

25/04/2012

Foto©iStockphoto/Thinkstock

Foto©iStockphoto/Thinkstock

Kommissionen har vedtaget et udkast til EU´s budget for 2013. Det vil være det sidste årlige budget inden for den nuværende flerårige finansielle ramme 2007-2013.
I lyset af den nuværende økonomiske situation vil Kommissionen fremlægge et budget, som er rettet mod at anvende midlerne til fremme af vækst og beskæftigelse i overensstemmelse med Europa-2020 strategien.

  Det årlige budget vil udgøre ca. 1 % af EU's nationalformue. Trods budgettets beskedne størrelse spiller det en vigtig rolle i den europæiske integrationsproces. Alle EU's borgere vil direkte eller indirekte få gavn af aktiviteter, der finansieres over EU's budget, hvad enten det drejer sig om at gøre fødevarer sikrere, bygge bedre veje eller sikre vores grundlæggende rettigheder.

  Baggrund

  Ifølge EUF-traktaten skal alle EU-institutioner udarbejde et budgetudkast overslag inden 1. juli. Kommissionen samler overslagene i et årligt budgetudkast, som skal overholde de samlede og sektormæssige udgiftslofter, som er fastsat i den syvårige finansielle ramme. Forslaget skal indeholde en oversigt over såvel indtægter som udgifter. Budgetudkastet skal forelægges Rådet og Europa-Parlamentet senest 1. september. I praksis opereres med en pragmatisk kalender, som tager højde for budgetforhandlingerne mellem Rådet og Europa-Parlamentet og en eventuel forligsproces mellem disse to institutioner. Kommissionen forsøger herefter at fremlægge budgetudkastet ved udgangen af april eller begyndelsen af maj hvert år.

  Læs mere

  Seneste

  Flere
  Seneste opdatering: 01/05/2012  |Til toppen