Sti

Det europæiske Borgerinitiativ træder i kraft
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

01/04/2012

Foto©istockphoto/Thinkstock

Foto©istockphoto/Thinkstock

Fra 1. april begynder Kommissionen at tage imod ansøgninger om registrering af borgerinitiativer, hvilket er et nødvendigt første skridt før indsamlingen af underskrifter kan begynde. For første gang vil borgere kunne bede Kommissionen om at fremsætte lovforslag indenfor dens kompetenceområde. Et borgerinitiativ skal have opbakning fra mindst en million EU-borgere spredt over mindst syv medlemsstater

  Baggrund:

  Borgerinitiativet blev indført med Lissabontraktaten. Gennemførelsesbestemmelser blev vedtaget den 16. februar 2011, men medlemsstaterne bad om at få ikrafttrædelsen udsat til 1. april 2012, med henblik på at få de nationale administrative strukturer på plads.

  Efter registrering af et borgerinitiativ har dets organisatorer, som er et udvalg sammensat af mindst syv EU-borgere med bopæl i mindst syv forskellige medlemsstater, et år til at indsamle de nødvendige underskrifter. Antallet af underskrifter skal attesteres af de relevante myndigheder i medlemsstaterne, hvorefter Kommissionen har tre måneder til at behandle initiativet og beslutte, hvordan den vil reagere på det.

  Kommissionen vil foretage en saglig vurdering af initiativet og mødes med organisatorerne for at give dem lejlighed til at redegøre nærmere for de spørgsmål, der rejses i borgerinitiativet. Organisatorerne vil også få mulighed for at fremlægge deres initiativ på en offentlig høring, som Europa-Parlamentet arrangerer. Hvis Kommissionen i sidste ende beslutter ikke at reagere på et borgerinitiativ, vil den på en klar måde redegøre for årsagen hertil i en officiel meddelelse.

  Myndighed for borgerinitiativet i Danmark er:

  Økonomi- og Indenrigsministeriet
  Slotsholmsgade 10-12
  1216 København K
  e-mail: Valg@oim.dk
  Tlf: 72 28 24 00
  Kontakt-personer:
  Nicoline Nyholm Miller og Louise Brandt Olsen

  Læs mere

  Seneste

  Flere
  Seneste opdatering: 17/04/2012  |Til toppen