Sti

Det Europæiske Råd i Bruxelles den 1.-2. marts 2012 - Konklusioner
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

02/03/2012

Foto©Hemera/Thinkstock

Foto©Hemera/Thinkstock

EU's stats- og regeringschefers forårs-topmøde i Bruxelles om bl.a. EU's økonomi og underskrivelse af finanspagten , men også om bl.a. G8, G20, Rio+20 samt om Serbien.

 KONKLUSIONER

Erklæring af stats- og regeringscheferne i euro-området pdf - 52 KB [52 KB]

  Forslag til kommenteret dagsorden:

  I. ØKONOMISK POLITIK
  Det Europæiske Råd vil gennemgå den økonomiske situation i Europa. Det vil afslutte førstefase af det europæiske semester ved:

  - at vurdere fremskridtene med gennemførelsen af landespecifikke anbefalinger for det europæiske semester 2011 og tilsagn i henhold til europluspagten
  - på grundlag af Kommissionens årlige vækstundersøgelse at udstikke retningslinjer til medlemsstaterne, som skal indarbejdes i deres nationale reformprogrammer samt stabilitets- eller konvergensprogrammer
  - at lægge særlig stor vægt på arbejdsmarkedsreformer, beskæftigelse og konkurrenceevne
  - og udstikke retningslinjer til Kommissionen og Rådet for gennemførelsen af flagskibsinitiativer.

  Det Europæiske Råd vil på grundlag af en rapport fra formandskabet gøre status over de fremskridt, der er gjort med gennemførelsen af dets konklusioner fra februar 2011 om innovation, og hvor det er passende udstikke nye retningslinjer.

  Det Europæiske Råd vil blive informeret af sin formand om opfølgningen af mødet den 8. december 2011 mellem euroområdets stats- og regeringschefer, navnlig med hensyn til yderligere udbygning af den finanspolitiske integration i euroområdet samt forbindelserne mellem EU og euroområdet.

  I tilknytning til Det Europæiske Råds møde vil traktaten om stabilitet, koordinering og styring i Den Økonomiske og Monetære Union blive undertegnet.

  II. INTERNATIONALE TOPMØDER

  Det Europæiske Råd vil drøfte forberedelserne til de forestående G8- og G20-topmøder, der finder sted henholdsvis den 19.-20. maj og den 18.-19. juni 2012.

  Det vil også forberede FN-konferencen Rio+20, der skal holdes den 20.-22. juni 2012.

  III. ANDRE PUNKTER

  I overensstemmelse med sine konklusioner fra december 2011 vil Det Europæiske Råd blive opfordret til at bekræfte den afgørelse, som Rådet forventes at træffe i februar 2012, om at tildele Serbien status som kandidatland.

  evt.: Schengen - Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse

  evt.:  på baggrund af indtrufne hændelser vil Det Europæiske Råd muligvis være nødt til at drøfte visse udenrigspolitiske spørgsmål

  Læs mere

  Seneste

  Flere
  Seneste opdatering: 09/03/2012  |Til toppen