Sti

Udtalelse af Europa-Kommissionen om situationen i Ungarn
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

11/01/2012

Foto©Istockphoto/Thinkstock

Foto©Istockphoto/Thinkstock

På baggrund af udviklingen omkring den nye ungarske forfatning sidste år har Kommissionen tilkendegivet, at den ville følge situationen nøje. Kommissionen har derfor i de seneste måneder været i kontakt med de ungarske myndigheder under udarbejdelsen af de centrale lovforslag bag den nye forfatning. Kommissionen har udtrykt bekymring omkring de nye loves forenelighed med EU-retten. Såvel Kommissionens formand, José Manuel Baroso, som Kommissionens næstformænd, Viviane Reding og Olli Rehn, har givet udtryk for deres bekymring i breve sendt til den ungarske regering i december 2011.

  En række af de centrale lovforslag er blevet vedtaget af det ungarske parlament 30. december 2011. Som vogter af traktaterne er Kommissionen fortsat bekymret for, om nogle af de nye bestemmelser kan være i strid med EU-lovgivningen. Kommissionen modtog de vedtagne lovtekster fra de ungarske myndigheder for ti dage siden. Analysen af lovteksterne og deres forenelighed med EU-lovgivningen blev straks indledt, og Kommissionen er nu nået til slutstadiet af sin analyse.

  Uanset det endelige resultat af denne analyse er Kommissionen fast besluttet på at anvende alle sine beføjelser for at analysere national lovgivnings forenelighed med EU-retten, og Kommissionen forbeholder sig ret til at træffe alle foranstaltninger den finder nødvendige, herunder indledning af overtrædelsesprocedurer i medfør af traktatens artikel 258.

  Kommissionens bekymringer vedrører bl.a:

  • centralbankens uafhængighed
  • bestemmelser vedrørende retsvæsnet, herunder især nedsættelsen af pensionsalderen for dommere og anklagere fra 70 til 62;
  • den nationale databeskyttelsesmyndigheds uafhængighed.

  Kommissionens tjenestegrene vil færdiggøre den juridiske analyse i de kommende dage. På baggrund af deres juridiske vurdering vil Kommissionen kunne træffe de nødvendige beslutninger på sit møde den 17. januar.

  Kommissionen er rede til at fuldt ud at udnytte sine beføjelser for at sikre, at medlemsstaterne overholder de forpligtelser, som de har accepteret ved at blive medlemmer af Den Europæiske Union.

  Generelt vil Kommissionen desuden understrege, at stabile juridiske rammer baseret på retsstatsprincipper, herunder respekt for mediefriheden, demokratiske principper og grundlæggende rettigheder, er den bedste garant for borgernes tillid og for samarbejdspartneres og investorers tillid. Dette er af særlig betydning i økonomiske krisetider. Den hurtigste måde, hvorpå de nævnte bekymringer kan manes i jorden, vil naturligvis være udspil fra de ungarske myndigheder.

  Læs mere

  Seneste

  Flere
  Seneste opdatering: 11/01/2012  |Til toppen