Sti

Barroso 2 fylder 1
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

10/02/2011

I dag er det præcis et år siden at den nyudnævnte Barroso II-kommission kunne trække i arbejdstøjet.
Vi fejrer dagen med et lille tilbageblik på året der gik - og giver nogle bud på hvad der kommer til at fylde i fremtiden... 

 

  2010:

  De økonomiske problemer i Grækenland og senest også i Irland har svækket euroområdet og EU's økonomi. EU er trådt til med hurtig økonomisk hjælp til disse lande, og det har sikret den fælles mønts troværdighed og igen skabt tillid på markederne. EU har desuden indført en ny stabiliseringsfacilitet, der med næsten 500 milliarder euro skal sikre den finansielle stabilitet. Nye tilsynsmyndigheder skal fremover holde øje med finansmarkederne.

  EU er også gået aktivt ind og har støttet beskæftigelsen for at dæmme op for krisen. Man har således sat 100 millioner euro til side til mikrokreditter (lån på under 25 000 euro), der er øremærket til arbejdsløse, som vil starte egen virksomhed.

  Sidste forår fik askeskyen mange flyrejsende til at sidde fast i lufthavnene rundt om i EU. De kunne gøre krav på erstatning takket være EU's lovgivning om beskyttelse af flypassagerer. Fra og med sidste år har tog- og skibspassagerer nydt godt af de samme rettigheder. Du kan således få op til halvdelen af din billet refunderet, hvis toget er forsinket.

  Vores grundlæggende rettigheder er også blevet styrket. Hvis du bliver indblandet i en retssag i et andet EU-land, sikrer nye EU-regler dig nu gratis adgang til oversættelse og tolkning.

  EU har desuden slået et slag for forbrugerne. Nye initiativer skal gøre dagligdagen lettere. Det drejer sig bl.a. om fælles regler for genvinding af elapparater og elektronisk udstyr og en fælles mobiloplader, der passer til alle modeller.

  udenrigsfronten slog EU i 2010 sin position fast som verdens største bistandsdonor og hjalp en række lande, der blev ramt af natur- og miljøkatastrofer. EU spillede bl.a. en central rolle i den internationale hjælpeindsats efter jordskælvet i Haiti.

  2011:

  Udfordringerne for det kommende år er mange, men Kommissionens hovedprioriteter fordeler sig primært på fem overordnede områder:

  • at løfte Europas sociale markedsøkonomi ud af krisen og sikre, at den kan klare sig derefter (bl.a. lovgivningsrammer om krisestyring i banksektoren, forslag om styrkelse af forbrugerbeskyttelsen i finanssektoren og en forordning om kreditratingselskaber – med sigte på at få fuldført den ambitiøse reform af finanssektoren i 2011).

  • at få genoprettet en beskæftigelsesskabende vækst (bl.a. nye finanspolitiske mekanismer, forslag om at støtte EU-virksomhedernes, navnlig de små og mellemstore, konkurrenceevne, en europæisk energieffektivitetsplan, et initiativ angående virksomhedernes sociale ansvar, udvikling af lovgivningsinitiativer om udstationering af medarbejdere og om arbejdstid i nært samarbejde med arbejdsmarkedets parter, forbedring af rammerne om selskabsskat og moms).

  • at videreføre dagsordenen for EU's borgere: rettigheder, frihed og retfærdighed (bl.a. styrkelse af forbrugernes rettigheder, en fælles aftaleretlig referenceramme, ny civilbeskyttelseslovgivning, et program angående registrerede rejsende og en ny forvaltningsstruktur for OLAF, EU's kontor for bekæmpelse af svig).

  • at øve indflydelse på den globale scene (bl.a. ved at støtte EU's nye udenrigstjeneste, fremme realiseringen af 2020-vækstmålene på den internationale arena og fortsat forbedring af EU's udviklingsbistand, så den kommer ud til dem, der har mest behov for den).

  • fra input til virkning: størst muligt udbytte af EU's politikker (bl.a. forslag til den næste flerårige finansielle ramme, fokusering på intelligent lovgivning og forlængelse af høringsperioden til 12 uger).

  Læs mere

  Seneste

  Flere
  Seneste opdatering: 11/02/2011  |Til toppen