Sti

Det Europæiske Råd i Bruxelles den 8.- 9. december 2011 - Konklusioner
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

09/12/2011

Foto©Hemera/Thinkstock

Foto©Hemera/Thinkstock

EU's stats- og regeringschefers december-topmøde i Bruxelles om bl.a. den EU-økonomi og euroen, regelbyrne for små virksomheder, indre marked, den digitale dagsorden, energieffektivitet, nukleare anlægs sikkerhed,udvidelse af Schengen samt tiltrædelsestraktat med Kroatien

Læs konklusionerne fra topmødet - klik her...

  Stats- og regeringscheferne mødes til middag torsdag aften kl. 19:30 og forventes at afslutte topmødet sidst på eftermiddagen fredag.

  Forslag til dagsorden:


  ØKONOMISK POLITIK

  • Det Europæiske Råd vil gennemgå den samlede økonomiske situation i Europa. Det vil også i overensstemmelse med sine konklusioner fra juni og oktober 2011 komme tilbage til spørgsmålet om fremme af væksten i Europa med særligt fokus på at prioritere vækstfremmende initiativer, reducere den samlede regelbyrde, når det gælder SMV'er og mikrovirksomheder, gennemføre akten for det indre marked og færdiggøre den digitale dagsorden.

  De medlemsstater, der deltager i europluspagten, vil gøre status over fremskridtene med gennemførelsen på nationalt plan af tilsagnene i henhold til pagten, især på beskæftigelsesområdet. De vil også få forelagt en rapport fra deres finansministre om de fremskridt, der er gjort med hensyn til koordineringen af skattepolitiske spørgsmål.

  • Det Europæiske Råd vil blive informeret af sin formand og udveksle synspunkter om de overvejelser, som euroområdets medlemsstater har gjort sig med hensyn til at styrke den økonomiske konvergens i euroområdet, forbedre den finanspolitiske disciplin og uddybe Den Økonomiske Union, herunder undersøge muligheden for begrænsede traktatændringer.

  ENERGI

  • Det Europæiske Råd vil på grundlag af en rapport fra formandskabet gøre status over de fremskridt, der er gjort med gennemførelsen af retningslinjerne fra februar 2011, især for så vidt angår energieffektivitet, det indre energimarked, energiinfrastrukturudvikling og den eksterne energipolitik. Det vil også vurdere de første resultater af de nukleare stresstest på grundlag af en foreløbig rapport fra Kommissionen og fremskridtsrapporten om nukleare anlægs sikkerhed.

  ANDRE PUNKTER

  • I forlængelse af Kommissionens efterårspakke om udvidelsen og i lyset af Rådets konklusioner vil Det Europæiske Råd træffe de nødvendige afgørelser om mulige næste skridt for bestemte tiltrædelseslande. p.m. Schengenudvidelse

  I tilknytning til Det Europæiske Råds møde vil tiltrædelsestraktaten med Kroatien blive undertegnet.

  Læs mere

  Seneste

  Flere
  Seneste opdatering: 13/12/2011  |Til toppen