Sti

Det Europæiske Råd samt eurotopmøde i Bruxelles den 26. oktober 2011 - Topmøde erklæringer
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

27/10/2011

Foto©Hemera/Thinkstock

Foto©Hemera/Thinkstock

Stats- og regeringscheferne besluttede på deres topmøde søndag den 23. oktober, at mødes allerede igen onsdag den 26. oktober, for at lægge sidste hånd på en større pakke der skal sikre euroen mod den finansielle krise og situationen i Grækenland. 

Eurolandene nåede i nat til enighed om en omfattende plan for euroen og den europæiske økonomi!

  Hovedresultater af eurotopmødet:

  1. En aftale, der skal sikre nedbringelse af den græske gældskvote med et mål om at nå 120 % inden udgangen af 2020. Medlemsstaterne i euroområdet vil bidrage til pakken vedrørende den private sektors deltagelse med op til 30 mia. EUR. Den nominelle nedskrivning vil være 50 % for den nominelle græske gæld på private investorers hænder. Et nyt flerårigt EU-IMFprogram, der finansierer op til 100 mia. EUR, vil blive iværksat inden årets udgang. Det vil blive ledsaget af en styrkelse af mekanismerne til overvågning af reformernes gennemførelse.

  2. Betydelig optimering af EFSF's ressourcer uden at udvide de garantier, der underbygger EFSF. De aftalte muligheder betyder, at EFSF's ressourcer kan geares. Gearingseffekten vil for begge muligheders vedkommende kunne variere alt efter deres specifikke kendetegn og markedsbetingelserne, men kan være op til 4 eller 5, hvilket forventes at give et afkast på omkring 1 billion euro (ca. 1,4 billioner dollars). Vi opfordrer Eurogruppen til at færdigudarbejde vilkårene og betingelserne for gennemførelsen af disse ordninger i november. Det vil desuden blive forsøgt at udbygge samarbejdet med IMF for at styrke EFSF's ressourcer yderligere.

  3. Et samlet sæt foranstaltninger for at øge tilliden til banksektoren ved (i) at lette adgangen til langfristet kapital gennem en koordineret tilgang på EU-plan og (ii) at øge bankernes kapitalposition til 9 % af kernekapitalen Tier 1 inden udgangen af juni 2012. De nationale tilsynsmyndigheder skal sikre, at bankernes rekapitaliseringsplaner ikke fører til overdreven nedbringelse af gearingen.

  4. Et utvetydigt tilsagn om at sikre finanspolitisk disciplin og fremskynde strukturreformerne med henblik på vækst og beskæftigelse. Spanien gør en særlig indsats. Italien har givet nye solide tilsagn om strukturreformer. Portugal og Irland vil fortsætte deres reformprogrammer med støtte fra vores krisemekanismer.

  5. En betydelig styrkelse af koordinering og tilsyn på det økonomiske og finanspolitiske område. Der vil blive indført en række meget specifikke foranstaltninger, der går videre end den nyligt vedtagne pakke om økonomisk styring.

  6. Ti foranstaltninger til at forbedre styringen af euroområdet.

  7. Et mandat til formanden for Det Europæiske Råd til i tæt samarbejde med formanden for Kommissionen og formanden for Eurogruppen at kortlægge, hvordan Den Økonomiske Union kan styrkes, herunder undersøgelse af muligheden for begrænsede traktatændringer. Der vil blive forelagt en foreløbig rapport i december 2011. En rapport om, hvordan de aftalteforanstaltninger skal gennemføres, vil blive færdigudarbejdet inden udgangen af marts 2010. 

  Læs mere

  Seneste

  Flere
  Seneste opdatering: 14/11/2011  |Til toppen