Sti

Europa kobles sammen...
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

19/10/2011

Foto©iStockphoto/thinkstockphotos.com/

Foto©iStockphoto/thinkstockphotos.com/

Kommissionen har i dag fremlagt en plan for finansiering af investeringer på 50 milliarder euro i Europas transport-, energi- og digitalnet. Der er tale om målrettede investeringer i nøgleinfrastrukturer, som kan være med til at skabe nye job og stimulere Europas konkurrenceevne netop nu, hvor Europa har mest brug for det. Connecting Europe-faciliteten tager sigte på at finansiere projekter, der kan udfylde hullerne i Europas energi-, transport- og digitalbasisnet. Den skal også gøre Europas økonomi grønnere ved at fremme mere miljøvenlige transportformer, højhastighedsbredbånd og brug af vedvarende energi i overensstemmelse med Europa 2020-strategien. Investeringer i energinettene vil desuden fremme integrationen på det indre marked i energisektoren, mindske EU's energiafhængighed og øge forsyningssikkerheden.

  For at lette finansieringen af Connecting Europe-faciliteten har Kommissionen desuden fastlagt rammerne om Europa 2020-initiativet om projektobligationer, der skal være et af flere risikodelingsinstrumenter, som denne facilitet kan trække på for at tiltrække privat finansiering til projekter. Pilotfasen skal starte allerede næste år.

  Connecting Europe-faciliteten (CEF) fokuserer på intelligente, bæredygtige og fuldt sammenkoblede transport-, energi- og digitalnet og vil dermed yde et effektivt bidrag til udbygning af EU's indre marked. Kommissionen har udvalgt de projekter, hvor yderligere EU-investeringer kan få størst virkning. Kommissionen regner i særdeleshed med, at CEF-investeringerne vil kunne virke som katalysator for øget finansiering fra den private og den offentlige sektor ved at øge troværdigheden omkring infrastrukturprojekterne og mindske deres risikoprofiler. Det er første gang, at Kommissionen foreslår ét samlet finansieringsinstrument for de tre netværkssektorer, og det gør den ud fra ønsket om at skabe synergi og forenkling.

  CEF-faciliteten vil mobilisere privat finansiering og åbne mulighed for brug af innovative finansieringsinstrumenter som f.eks. garantier og projektobligationer, således at EU-finansieringen får størst mulig løftestangseffekt. Europa-Kommissionen vil i tæt samarbejde med EIB søge at udnytte den interesse, kapitalmarkedsinvestorerne har i langsigtede investeringer med stabilt afkast.

   

  Connecting Europe: Det nye EU-hovedtransportnet

  Connecting Europe i energisektoren

  9,2 milliarder euro til hurtigere bredbånd og digitale tjenester

  Innovativ finansiering og projektobligationer

  Læs mere

  Seneste

  Flere
  Seneste opdatering: 19/10/2011  |Til toppen