Sti

Bekæmpelse af svig
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

29/09/2011

Foto©Istockphoto/Thinkstock

Foto©Istockphoto/Thinkstock

Kommissionen har offentliggjort årsberetningen for 2010 om beskyttelse af EU's finansielle interesser og bekæmpelse af svig. Formålet med rapporten er at måle, i hvor stort omfang EU's udgifter og indtægter er berørt af uregelmæssigheder og mistanke om svig. Indførelsen af fornyede og forbedrede indberetningssystemer i de fleste medlemsstater har betydet, at Kommissionen har adgang til flere og bedre oplysninger om uregelmæssigheder. Som følge heraf er antallet af indberettede uregelmæssigheder steget for næsten alle budgetområder.

  Det giver Kommissionen større mulighed for at sikre bedre og mere pålidelig indberetning, hvilket igen hjælper med til at beskytte skatteydernes penge bedre. Når EU-midler overvåges mere effektivt, kan medlemsstaterne og Kommissionen reagere hurtigere på ændrede former for svig og træffe passende forholdsregler mod svig. Det er vigtigt, eftersom den bedste måde at bekæmpe svig på er at forebygge, at det i det hele taget finder sted.

  Baggrund

  Denne årsberetning om beskyttelsen af EU's finansielle interesser indeholder detaljerede oplysninger vedrørende uregelmæssigheder og mistanke om svig, som er indberettet af medlemsstaterne, samt inddrivelse af EU-midler. Det er vigtigt at skelne mellem uregelmæssigheder og svig. Uregelmæssigheder kan ofte henføres til reelle fejl i forbindelse med, at modtagerne opfylder deres indberetningsforpligtelser. Det kan f.eks. være, at en person ikke har korrekt indberettet det antal timer, der er arbejdet med et projekt, eller at reglerne i en licitationsprocedure ikke er overholdt, f.eks. ved at indkalde for få tilbud eller godtage tilbud fra ikke-kvalificerede tilbudsgivere. Svig er en forsætlig begået uregelmæssighed og er en strafbar handling. Omfanget af den konkrete finansielle virkning af svig kan først fastsættes, efter at den retslige procedure er afsluttet.

  I henhold til EU-lovgivningen er medlemsstaterne forpligtet til at indberette svig og andre uregelmæssigheder, der skader de finansielle interesser på alle de områder, EU beskæftiger sig med. Det billede, som de statistiske oplysninger tegner, er ikke nødvendigvis fuldstændigt, eftersom Kommissionen er afhængig af, at medlemsstaterne indberetter uregelmæssigheder. Tallene i rapporten er derfor skønsmæssige og foreløbige. Af forsigtighedshensyn vedrører tabellen i tilfælde, hvor det præcise beløb, som er omfattet af uregelmæssigheden, endnu ikke er fastslået, ordningen som helhed.

  Læs mere

  Seneste

  Flere
  Seneste opdatering: 30/09/2011  |Til toppen