Sti

EU's budget og kompensationerne
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

18/05/2011

Foto©Istockphoto/Thinkstock

Foto©Istockphoto/Thinkstock

Tidligere mente nogle lande, at de bidrog for meget til EU's budget i forhold til andre lande.
Der blev derfor indført ordninger, som skulle give en mere fair fordeling af byrderne gennem en række kompensationer. 

  Nationale kompensationsmekanismer:

  • UK-rabatten - Det Forenede Kongerige modtager en refusion på 66 % af forskellen mellem sit bidrag til budgettet og det beløb, landet får tilbage via budgettet (svarende til 30 mia. kr. i 2010). Beregningen er baseret på landets BNI og momsindtægter
  • engangsbetalinger til Nederlandene og Sverige
  • reducerede momsbidragssatser for Nederlandene, Sverige, Tyskland og Østrig.

  Udgiften til den britiske rabat deles af de øvrige EU-lande i forhold til den andel, hvormed de bidrager til EU's BNI. Siden 2002 har dette beløb imidlertid været begrænset til 25 % af den normale værdi for Tyskland, Nederlandene, Østrig og Sverige, som anså deres relative bidrag til EU's budget for at være for høj. Udgiften deles af de øvrige 22 EU-lande.

  Generelt om EU's budget:

  • det finansieres via EU's egne indtægter (99%) og af en række andre indtægtskilder
  • det er baseret på princippet om, at udgifter skal være opvejet af indtægter
  • det har indbyggede mekanismer, som sikrer kompensation til visse EU-lande
  • egne indtægter tegner sig for 99 % af budgettet. Disse indtægter må ikke overstige 1,23 % af EU's bruttonationalindkomst (BNI)
  • de resterende 1 % af budgetindtægterne kommer fra andre indtægtskilder

  Kommissionen vedtager sit forslag til det fremtidige budget (2014-2020) den 29. juni 2011!

  Læs mere

  Seneste

  Flere
  Seneste opdatering: 07/07/2011  |Til toppen