Sti

Budgetforslag 2012
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

20/04/2011

Idag fremlægger Kommissionen sit forslag til EU's budget for 2012. Kommissær for finansiel programmering og budget, Janusz Lewandowski, beskriver budgetforslaget for 2012 som "En vanskelig balanceakt mellem besparelser og vækstskabende foranstaltninger for 500 millioner europæere". Den centrale målsætning for forslaget til budget for 2012 er at yde den europæiske økonomi og EU-borgerne fuld støtte.

  Forslaget til budget for 2012 er på 132,7 mia. EUR i betalingsbevillinger, hvilket er lig med en stigning på 4,9 % i forhold til 2011. Forpligtelsesbevillingerne beløber sig til 147,4 mia. EUR (+ 3,7 %).

  Med budgettet efterstræber man, lige som de nationale regeringerne gør i medlemslandenes budgetter, at begrænse udgifterne mest muligt. Derfor skal der i 2012 være nulvækst i Kommissionens administrative udgifter. Dette skal blandt andet opnås ved at skære ned på udgifterne til bygninger, informations- og kommunikationsteknologi, publikationer, missioner, konferencer og møder. Desuden vil Kommissionen for tredje år i træk klare sig uden udvidelser i staben.

  Der skæres desuden i budgettet for programmer og initiativer, som ikke medførte nogen resultater. Det drejer sig blandt andet om Redskabet for samarbejdsudvikling samt GALILEO. Ifølge Kommissæren er disse nedskæringer resultatet af en (selv-)kritisk bedømmelse af, hvorvidt de forskellige instrumenter og indsatser i tilstrækkelig grad tilfører merværdi til Europa og til skatteyderne. Som et led i de nødvendige besparelser, har man derfor valgt at skære ned på de områder, der så at sige har givet mindst værdi for pengene.

  Grunden til, at budgetforslaget for 2012, trods bestræbelserne på at spare, er større end i 2011 er blandt andet, at der er "regninger, der skal betales". Projekter, der for eksempel blev sat i gang i 2007 og de følgende år er nu i fuld gang og begynder at behøve de aftalte betalinger. Det drejer sig for eksempel om forskningsprojekter igangsat af mindre virksomheder eller af regionale myndigheder. Man kan ikke lade de mange projekter, der i bund og grund er igangsat for at skabe vækst, værdi og udvikling, i stikken ved at løbe fra ansvaret for den finansiering og støtte, man i sin tid har forpligtet sig til. Derfor må disse udgifter nødvendigvis regnes med i budgettet for 2012. 

  Desuden afspejler budgetforslaget en erkendelse af, at hvis der skal opnås økonomisk vækst og samhørighed i EU og dens 27 medlemslande, kræves der en samordning af indsatsen og investeringerne. I henhold til budgetforslaget vil der i 2012 blive brugt ca. 57,7 mia. EUR til bæredygtig vækst med det formål at hjælpe medlemsstaterne til at øge deres investeringer inden for disse områder, samtidig med at 62,6 mia. EUR er øremærket til Europa 2020-målene, hvilket er en stigning på 5,1 % i forhold til året før.

  Borgerne står i centrum for EU-politikken, og borgernes sikkerhed har stor prioritet for EU. I henhold til budgetforslaget for 2012 afsættes der yderligere 6,8 % til området for frihed, sikkerhed og retfærdighed med fokus på borgernes interesser og behov. Herudover afsættes der i forbindelse med Europa 2020-initiativerne 1,9 mia. EUR til ungdomsforanstaltninger, hvilket er en stigning på 15,0 % i forhold til 2011. Aktiviteter vedrørende klimaforandringer har også stor betydning. Der planlægges således en stigning på 6,1 % i 2012, hvorefter de samlede bevillinger vil være på 8,1 mia. EUR.

  Baggrund:

  Det er anden gang et budgetforslag fremlægges efter proceduren i Lissabontraktaten. Der vil kun være én høring af Kommissionens forslag i Rådet og Europa-Parlamentet efterfulgt at en samrådsprocedure på 21 dage i tilfælde af uenighed mellem de to aktører, der tilsammen udgør budgetmyndigheden. Det endelige budget forventes at blive vedtaget af Parlamentet i oktober 2011.

  EU's budget er på mere end 120 mia. euro, hvoraf mere end 90 % kanaliseres tilbage til medlemsstaterne – ofte med en multiplikatoreffekt – (inden for samhørighedspolitikken, videnskab og forskning, landbrug, handel, beskæftigelse osv.).
  I februar sendte kommissær Janusz Lewandowski et brev til hver af EU's institutioner med en opfordring til at udvise tilbageholdenhed i budgetterne for 2012.

  Læs mere

  Seneste

  Flere
  Seneste opdatering: 20/04/2011  |Til toppen