Sti

Det Europæiske Råd i Bruxelles den 24.-25. marts 2011 - Konklusioner
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

25/03/2011

Foto©Hemera/Thinkstock

Foto©Hemera/Thinkstock

Det var tunge emner som den økonomiske situation og pagten for euroen, situationen i Japan samt udviklingen i EU's sydlige nabolande der prægede dagsordenen, da EU's stats-og regeringschefer mødtes til forårstopmøde i Bruxelles torsdag og fredag.

  Konklusioner

  Torsdag aften nåede man til enighed om den pagt for konkurrence-evner som skal styrke koordineringen af den økonomiske politik i euro-området og de lande som har tilsluttet sig pagten. Over en sen middag drøftede stats- og regeringscheferne desuden udviklingen i de sydlige nabolande – herunder ikke mindst i Libyen.

  Fredag skulle man blandt andet drøfte situationen i Japan og have en afledt diskussion om nuklear sikkerhed.  

   

  Op og ned på euro-pagten

  Hovedpunkterne i aftalen er at:

  • Der udstikkes en plan med klare prioriteringer for den økonomiske politik, hvor medlemsstaterne giver fælles og klare tilsagn om at styrke den finanspolitiske disciplin, den finansielle stabilitet, konkurrenceevnen, beskæftigelsen og væksten. Hertil kommer Europagten, som de 17 eurolande har indgået. Pagen støttes også af lande uden for euroen, nemlig Polen, Bulgarien, Danmark, Rumænien, Litauen og Letland. Det Forenede Kongerige, Sverige, Tjekkiet og Ungarn har valgt at stå udenfor.

  • Der indføres et system, som skal omsætte de økonomiske prioriteringer i nationale planer på en måde, som tager højde for vores økonomiers stærke indbyrdes afhængighed. Det skal ske gennem de økonomiske indberetninger fra medlemsstaterne, nationale reformprogrammer og stabilitets- og konvergensprogrammerne. Forskellen fra tidligere er, at vi nu vil gennemgå den økonomiske politik og budgetpolitikken samtidig og ikke forskudt som tidligere, og at der indføres forudgående vurderinger mellem landene, inden de nationale regeringer og parlamenter begynder at fastlægge det følgende års budgetter. Tidligere skete der kun en efterfølgende vurdering.

  • Der indføres et strammere system for overvågelse og ansvarlighed, som skal sikre, at medlemsstaterne overholder deres forpligtelser, og der åbnes tilmed op for sanktioner i den præventive fase. Dette vil ske gennem lovgivningstiltag, som styrker overvågelse af landenes finanspolitik og udviklingen i deres konkurrenceevne.

  • Der etableres en støtteordning i form af den europæisk stabilitetsmekanisme, der skal anvendes som sidste udvej for at garantere stabilitet i euro-området. Det Europæiske Råd bekræftede de operationelle elementer i stabilitetsmekanismen, og Rådet vil tilvejebringe gunstige lånefaciliteter for 500 mia. euro. Stats- og regeringscheferne blev desuden enige om, at den midlertidige lånefacilitet skal have en udlånsramme på 440 mio. euro. Denne ordning skal være på plads i juni 2011.  Japan efter katastrofen - hvad gør EU?  Libyen og EU's sydlige naboskabsregion
     

   

   

   

   

   

   

   

  Læs mere

  Seneste

  Flere
  Seneste opdatering: 31/03/2011  |Til toppen