Sti

Et ressourceeffektiv Europa
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

26/01/2011

Foto©Stockbyte/John Foxx/Thinkstock

Foto©Stockbyte/John Foxx/Thinkstock

Kommissionens har vedtaget  en meddelelse om et ressourceeffektivt Europa der er endnu ét af de syv flagskibsinitiativer i Europa-2000 programmet, som skal føre til intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst.

  Naturressourcer som vand og jord, men også råvarer og fødevarer er af grundlæggende betydning for den europæiske og internationale økonomi og for vores livskvalitet. Men det globale pres på ressourcerne øges. Det nuværende mønster i ressourceforbruget kan ikke fortsætte. Det er derfor af kritisk betydning at opbygge et mere ressourceeffektivt Europa.
  En intelligent anvendelse af de knappe ressourcer vil ikke alene understøtte overgangen til en mere effektiv og kulstoffattig økonomi og sikre økonomisk og økologisk sikkerhed i Europa. En intelligent ressourceanvendelse vil også byde på nye muligheder, forbedre produktiviteten og skabe vækst og arbejde til Europas borgere.

  Baggrund:

  I meddelelsen fremlæges en strategisk og integreret ramme for en lang række politikområder og initiativer, som skal gennemføres på EU-plan, herunder en langsigtet dagsorden for klima, energi, transport og innovation, reform af landbrugs- og fiskeripolitikken, biodiversitet, råvarer og ressourcerelaterede politikker. Disse forskellige elementer vil blive lagt frem i de kommende år for at sikre en gradvis og synergiskabende effekt, herunder også i internationale fora. Meddelelsen vil allerede omfatte en række køreplaner på kort frist og mellemfristede strategier.

  Resumé:

  • Naturressourcer – såsom ren luft og rent vand, landbrugsjord og fiskebestande – er afgørende for vores livskvalitet. Vi kan ikke fortsætte vores overforbrug som hidtil.
  • En mere effektiv anvendelse af ressourcerne har også økonomiske fordele. Det skaber arbejdspladser og hjælper EU's økonomi med at vokse. Ved at spare på ressourcerne kan vi skabe økonomiske muligheder for virksomheder og ansatte, øge produktiviteten, reducere omkostninger og forbedre konkurrenceevnen.
  • Derfor har EU udarbejdet et ressourceeffektivt Europa, der er ét af de 7 initiativer i Europa 2020-strategien for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst

  HVAD ØNSKER VI AT OPNÅ?

  • En fælles vision – initiativet skal involvere og samle medlemslandene, interesserede parter og offentligheden til støtte for en langsigtet europæisk vision for effektiv anvendelse af ressourcerne.
  • Mere effektiv handling – takket være alle disse parters fælles bestræbelser.
  • Velfunderede politikker – om klimaforandringer, energi, transport, råstoffer, landbrug og fiskeri samt biodiversitet, som tager højde for behovet for effektivitet, og som omfatter redskaber til at måle fremskridtet.


  HVEM VIL FORSLAGET GAVNE OG HVORDAN?

  • Alle – en fornuftigere anvendelse af ressourcerne kan bidrage til at bremse klimaforandringerne og hjælpe os med at nå vores mål om at nedbringe EU's drivhusgasemissioner med 80-95 % inden 2050.
  • Europas virksomheder og forbrugere – ved at beskytte værdifulde økologiske ressourcer såsom landbrugsjord og fiskebestande kan vi bedre sikre vores egen og vores børns livskvalitet. Hvis vi mindsker vores afhængighed af de stadig mere knappe brændsler og materialer, kan Europas økonomi bedre imødegå de stigende energi- og råvarepriser.
  • Udviklingslandene – på internationalt niveau vil en bedre anvendelse af ressourcerne hjælpe de fatigere lande med at bevare en stabil fødevareforsyning til deres befolkning.

  HVORFOR PÅ EU-PLAN?

  • Effektiv anvendelse af ressourcerne er et kompliceret internationalt spørgsmål. Det er kun muligt at koordinere bestræbelserne på EU-niveau.


  DE NÆSTE SKRIDT

  • Kommissionen vil nu komme med konkrete forslag til langsigtede strategier til at forbedre ressourceeffektiviteten på områder som energi, klimaforandringer, transport og miljø. Den opfordrer Rådet, Europa-Parlamentet, de nationale regeringer, Regionsudvalget, Det Europæiske økonomiske og Sociale Udvalg og andre interesserede parter til at bidrage dertil.

  Læs mere

  Seneste

  Flere
  Seneste opdatering: 28/01/2011  |Til toppen