Sti

Kommissionens arbejdsprogram for 2011
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

27/10/2010

I 2010 har EU-institutionerne vist både vilje og evne til at reagere på modgangen med beslutsomhed og solidaritetfor at klare de enorme udfordringer, den finansielle og økonomiske krise stillede os over for. Nu drejer det sig om at få konsolideret opsvinget. Kommissionen har i dag vedtaget sit arbejdsprogram for 2011, der omsætter disse mål til konkret handling.

  De prioriterede mål for 2011 kan opdeles på fem hovedområder:

  • at løfte Europas sociale markedsøkonomi ud af krisen og sikre, at den kan klare sig derefter (bl.a. lovgivningsrammer om krisestyring i banksektoren, forslag om styrkelse af forbrugerbeskyttelsen i finanssektoren og en forordning om kreditratingselskaber – med sigte på at få fuldført den ambitiøse reform af vores finanssektor næste år)
  • at få genoprettet en beskæftigelsesskabende vækst (bl.a. nye finanspolitiske mekanismer, forslag om at støtte EU-virksomhedernes, navnlig de små og mellemstore, konkurrenceevne, en europæisk energieffektivitetsplan, et initiativ angående virksomhedernes sociale ansvar, udvikling af lovgivningsinitiativer om udstationering af medarbejdere og om arbejdstid i nært samarbejde med arbejdsmarkedets parter, forbedring af rammerne om selskabsskat og moms)
  • at videreføre dagsordenen for EU's borgere: rettigheder, frihed og retfærdighed (bl.a. styrkelse af forbrugernes rettigheder, en fælles aftaleretlig referenceramme, ny civilbeskyttelseslovgivning, et program angående registrerede rejsende og en ny forvaltningsstruktur for OLAF, EU's kontor for bekæmpelse af svig)
  • at udøve vores indflydelse på den globale scene (bl.a. ved at støtte EU's nye udenrigstjeneste, fremme realiseringen af 2020-vækstmålene på den internationale arena og fortsat forbedring af EU's udviklingsbistand, så den kommer ud til dem, der har mest behov for den)
  • fra input til virkning: størst muligt udbytte af EU's politikker (bl.a. forslag til den næste flerårige finansielle ramme, fokusering på intelligent lovgivning og forlængelse af høringsperioden til 12 uger).

   

  Læs mere

  Seneste

  Flere
  Seneste opdatering: 12/01/2011  |Til toppen