Sti

EU indleder tiltrædelsesforhandlinger med Island
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

27/07/2010

Foto©iStockphoto/Thinkstock

Foto©iStockphoto/Thinkstock

Den første intergouvernementale konference om Islands optagelse i EU blev i dag afholdt i Bruxelles, hvorved tiltrædelsesforhandlingerne med landet formelt er indledt. Det belgiske formandskab gjorde rede for EU's forhandlingsrammer med principper, forhandlingsemner og procedurer for de kommende forhandlinger mellem EU og Island.

  Under konferencen kom kommissær for udvidelse og europæisk naboskabspolitik ┼átefan Füle med følgende udtalelse: "Med åbning af tiltrædelsesforhandlingerne i dag indledes et nyt kapitel i vores historie med Island: Tiltrædelsen burde være en win-win-situation for begge parter. For Island vil den betyde økonomisk og monetær stabilitet og indflydelse på EU's beslutninger. For EU vil den betyde en styrket rolle i forhold til arktiske spørgsmål og inden for områder som vedvarende energi og klimaforandringer."

  Før der tages hul på de konkrete forhandlinger mellem Island og EU's medlemslande inden for de forskellige forhandlingskapitler, vil der under 'screeningprocessen' blive foretaget en grundig analyse af den gældende EU-lovgivning, som landet skal overholde (det såkaldte acquis). Denne proces, der forventes at vare fra november måned i indeværende år til midt i 2011, vil give Island mulighed for at sætte sig ind i acquis'et og Kommissionen for at vurdere, i hvor høj grad Island er forberedt på et EU-medlemskab. Når screeningen er gennemført, kan der åbnes forhandling mellem EU-medlemslandene og Island inden for særskilte forhandlingskapitler.

  Inden for rammerne af førtiltrædelsesinstrumentet (IPA) vil Kommissionen fortsat støtte Islands tiltrædelsesproces med førtiltrædelsesfinansiering for at hjælpe landet med yderligere at bringe sin lovgivning på linje med acquis'et og med objektiv information om EU og EU's politikker i det hele taget.

  Læs mere

  Seneste

  Flere
  Seneste opdatering: 31/10/2010  |Til toppen