Sti

Direkte indflydelse til EU's borgere
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

31/03/2010

Det europæiske borgerinitiativ, som Kommissionen har fremsat forslag, giver for første gang nogensinde borgerne i EU mulighed for at foreslå ny lovgivning. Borgerinitiativet, der er en nyskabelse i medfør af Lissabontraktaten, gør det muligt for mindst én million borgere fra mindst en tredjedel af EU-medlemsstaterne at opfordre Europa-Kommissionen til at fremsætte forslag til lovgivning på områder, hvor den vel at mærke har beføjelser til at gøre det.

    Et borgerinitiativ skal støttes af mindst én million borgere fra mindst en tredjedel af medlemsstaterne. For hver af disse medlemsstater beregnes det minimumsantal underskrifter, der kræves, ved at gange antallet af medlemmer af Europa-Parlamentet fra det pågældende land med 750. Underskrivernes minimumsalder bliver sat til valgretsalderen til valget til Europa-Parlamentet. Forslagene til initiativer skal registreres i et onlineregister, som Kommissionen stiller til rådighed – der kan gives afslag på registrering, hvis initiativet tydeligvis er i strid med EU's grundlæggende værdier. Der er ingen begrænsninger for, hvordan støttetilkende­givelserne indsamles, men de nationale myndigheder skal inden tre måneder kontrollere, at onlineindsamlingssystemerne overholder bestemte sikkerheds­mæssige og tekniske krav. Initiativtagerne har et år til at indsamle de nødvendige underskrifter. Herefter har Kommissionen en frist på 4 måneder til at behandle initiativet og beslutte, hvordan den vil reagere på det.

    Læs mere

    Seneste

    Flere
    Seneste opdatering: 30/10/2010  |Til toppen