Sti

Strategiske prioriteringer for 2010
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

31/03/2010

Kommissionen har vedtaget sit arbejdsprogram for 2010. Det afspejler Kommissionens vilje til at bringe EU ud af den økonomiske krise og føre en politik, der direkte kommer befolkningen til gode. Kommissionen har vedtaget en liste med 34 strategiske tiltag, der skal være gennemført inden årets udgang. Derudover har den godkendt yderligere 280 større forslag med henblik på behandling i 2010 og følgende år. Med dette arbejdsprogram er grunden lagt for Kommissionens strategiske engagement i de følgende år.

  Den nye Kommission vil tilrettelægge sit arbejde på grundlag af en firestrengetpolitik:

  • bekæmpelse af krisen og opbakning om EU's sociale markedsøkonomi(til eksempel kan nævnes den skærpede budgetkontrol, forslagene til, hvordan der kan rettes op på de finansielle markeder, de fem flagskibsinitiativer under Europa 2020, samt bestræbelserne på at løse EU's problemer i forbindelse med flaskehalse og manglende elementer)

  • opstilling af en dagsorden for EU's borgere, der stiller mennesket i centrum af EU's indsats(til eksempel kan nævnes Stockholm-handlingsplanen, styrkelsen af borgernes proceduremæssige rettigheder, fuldbyrdelsen af retsafgørelser i borgerlige sager og straffesager, revisionen af arbejdstidsdirektivet, udarbejdelsen af en grønbog om pensionernes fremtid, planerne om en ny strategi for biodiversitet samt EU's katastrofeberedskab)

  • opstilling af en ambitiøs og kohærent udenrigspolitisk dagsorden med et globalt perspektiv(til eksempel kan nævnes tjenesten for EU's optræden udadtil, opstillingen af en handelsstrategi for Europa 2020, styringen af udvidelsesprocessen, tilrettelæggelsen af en handlingsplan forud for 2015-topmødet om millenniumsudviklingsmålsætningerne, samt det fortsatte arbejde på at udvikle vigtige bilaterale forbindelser)

  • modernisering af EU's arbejdsredskaber og‑metoder(til eksempel kan nævnes fokuseringen på intelligent regulering og tilpasningen af EU's finansielle rammer til den politiske prioritering som led i budgetrevisionen).

  Læs mere

  Seneste

  Flere
  Seneste opdatering: 30/10/2010  |Til toppen