Sti

Hvordan bør borgerinitiativet i Lissabon-traktaten fungere i praksis?
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

09/02/2010

Kommissionen har iværksat en offentlig høring om, hvordan borgerinitiativet i Lissabontraktaten skal fungere i praksis. Borgerinitiativet er en vigtig nyskabelse for de europæiske borgere og indfører et element af deltagelsesdemokrati. Lissabon-traktaten bestemmer, at en million borgere, der er statsborgere i et betydeligt antal medlemsstater, direkte kan anmode om, at Kommissionen fremsætter et initiativ af interesse for dem på et område, hvor EU har kompetence. Den 31. januar 2010 var sidste frist for at indgive synspunkter, og den europæiske befolkning såvel som Den Europæiske Ombudsmand, P. Nikiforos Diamandouros, har nu indgivet sine svar på høringen.

  Den Europæiske Ombudsmands høringssvar

  Den Europæiske Ombudsmand, P. Nikiforos Diamandouros, har udstedt et bidrag til den offentlige høring om European Citizens 'Initiative (ECI). Han opfordrede Kommissionen til at sikre, at denne vigtige nye form for offentlig deltagelse i EU's politikker, der blev indført ved Lissabontraktaten, arbejder på den mest gennemskuelige og borgervenlige måde.

  Ombudsmanden har bidraget med sit syn på, hvordan ECI skal fungere i praksis med følgende punkter:

  1. Lovgivningen bør ikke blive en bureaukratisk eller politisk forhindring. Især bør realitetsbehandling af et borgerinitiativ ikke være en betingelse for registrering af det.
  2. At undgå, at tid og kræfter skal bruges på at samle underskritter forgæves, Kommissionen skal, ifølge dens registrering, afgive en udtalelse om, hvorvidt et initiative er tilladt.
  3. Arrangører af initiativer bliver nødt til at give oplysninger om finansiering og de deltagende organisationer. Ombudsmanden opfordrer Kommissionen til at behandle klager over for arrangørerne, som påstår manglende gennemsigtighed.
  4. En seks-måneders frist, indenfor hvilken Kommissionen bør undersøge om et borgerinitiativ er rimeligt. Derudover skal Kommissionen, når den beslutter at fremsætte et lovforslag, selv sætte en frist herfor, som den vil arbejde indenfor.
  5. For at lette et effektivt tilsyn, bør Kommissionen fremlægge sine juridiske konklusioner om, hvorvidt et initiativ (som kan behandles af Ombudsmanden) adskilt fra sine politiske konklusioner med hensyn til indholdet af et initiativ (som bør være til Europa-Parlamentet til at beskæftige sig med).

  Borgerinitiativet og Lissabontraktaten

  Lissabontraktaten foreskriver, at procedurer og betingelser for borgerinitiativet bør afgøres i en forordning, som skal vedtages af Europa-Parlamentet og Rådet på grundlag af et forslag fra Europa-Kommissionen. Grønbogen giver offentligheden mulighed for at foreslå, hvordan borgerinitiativet bedst kan fungere og hvordan forordningen bør udformes.

  BAGGRUND

  • Med Lissabontraktaten får borgerne større mulighed for at deltage i EU's beslutningstagning.

  Det europæiske borgerinitiativ giver nemlig alle ret til at opfordre Kommissionen til atkomme med nye lovgivningsforslag.

  • Før initiativet kan føres ud i praksis, skal EU vedtage en forordning med en række grundlæggende regler og procedurer.

  • De nye regler og procedurer skal drøftes med de borgere, der vil benytte sig af initiativet.

  HVORFOR EN OFFENTLIG HØRING?

  • Høringen giver privatpersoner, grupper, virksomheder og offentlige myndigheder mulighed for at komme med deres mening om, hvordan borgerinitiativet bør fungere i praksis.

  • I den grønbog, der danner grundlag for høringen, redegør Kommissionen for baggrunden og stiller en række retlige, administrative og praktiske spørgsmål.

  • Kommissionen vil tage hensyn til de synspunkter, der kommer ind under høringen, når den udformer sin forordning om borgerinitiativet.

  HVAD ER DE CENTRALE SPØRGSMÅL I HØRINGEN?

  De vigtigste bestemmelser om borgerinitiativet findes allerede i Lissabontraktaten. Her hedder det, at initiativet skal:

  • underskrives af mindst en million mennesker fra et betydeligt antal EU-lande

  • vedrøre et politikområde, som Kommissionen har kompetence på

  • gælde et spørgsmål, hvor en EU-retsakt efter borgernes opfattelse er nødvendig for at gennemføre traktaterne.

  Høringen handler om, hvordan bestemmelserne kan omsættes i praksis, og en række andre spørgsmål, der ikke er nævnt i traktaten:

  • Hvor mange forskellige EU-lande skal underskrifterne komme fra?

  • Hvor mange underskrifter skal der være pr. land?

  • Hvor gammel skal man være for at deltage i initiativet?

  • Hvordan skal et borgerinitiativ se ud og formuleres?

  • Hvilke regler skal der være for indsamling, kontrol og bekræftelse af underskrifter?

  • Skal der fastsættes frister for indsamling af underskrifter?

  • Hvordan skal initiativerne indgives?

  • Hvilken grad af åbenhed skal arrangørerne udvise om initiativet og dets finansiering?

  • Skal Kommissionen have en frist til at svare?

  • Hvad gør man, hvis der er flere initiativer om det samme spørgsmål?

  NÆSTE SKRIDT

  • 2010 – Kommissionen gennemgår bidragene og udarbejder et forslag til en forordning om borgerinitiativet.

  • Begyndelsen af 2011 – borgerinitiativet skal fungere i praksis.

  Læs mere

  Seneste

  Flere
  Seneste opdatering: 30/10/2010  |Til toppen