Sti

Det Europæiske Råd i Bruxelles den 18.-19. juni 2009 - Konklusioner
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

19/06/2009

Formandskabet har haft til hensigt at begrænse dagsordenen for sommertopmødet til de punkter, der rent faktisk ville blive drøftet af stats- og regeringscheferne. Konklusionerne fra mødet blev korte og i det væsentligste fokusere på de afgørelser og de generelle retningslinjer, som Det Europæiske Råd godkendte.

  Institutionelle spørgsmål

  I overensstemmelse med konklusionerne fra december 2008 vil Det Europæiske Råd blive opfordret til at nå til enighed om de nødvendige garantier som svar på det irske folks betænkeligheder, der blev fremført af den irske Taoiseach.

  Indledelse af processen med udpegelse af formand for den næste Kommission.

  Den økonomiske, finansielle og sociale situation

  Det Europæiske Råd vil:

  – gøre status over effektiviteten af de foranstaltninger, der hidtil er truffet med henblik på fremme af den finansielle stabilitet

  – på baggrund af rapporten fra Gruppen På Højt Plan og Kommissionens forslag træffe de første afgørelser om forstærket regulering af og tilsyn med den finansielle sektor og aftale en arbejdsplan for hurtig vedtagelse af en række relevante lovgivningsforslag

  – gøre status over de foranstaltninger, der er truffet for at støtte realøkonomien og beskæftigelsen, og hilse Kommissionens kommende meddelelse om beskæftigelse velkommen

  – vurdere fremskridtene med arbejdet på globalt plan, især med hensyn til gennemførelsen af resultatet af G20-topmødet i London.

  Klimaændringer og bæredygtig udvikling

  Det Europæiske Råd vil:

  – drøfte forberedelsen af konferencen om klimaændringer i København, især hvad angår finansieringsmekanismer

  – opfordre til en hurtig arbejdsindsats for at sikre en fuldstændig gennemførelse af strategien for bæredygtig udvikling på baggrund af den køreplan, der vil blive forelagt af Kommissionen, og en hurtig vedtagelse af EU's strategi for Østersøområdet.

  Eksterne Forbindelser

  Det Europæiske Råd vil eventuelt drøfte to-tre internationale spørgsmål af relevans for stats- og regeringscheferne.

   

  Læs Ole Ruborgs artikel om topmødet i Ugebrevet EUROPA

  Læs mere

  Seneste

  Flere
  Seneste opdatering: 30/10/2010  |Til toppen