Sti

Den almindelige beretning om Den Europæiske Unions virksomhed i 2008
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

04/03/2009

Kommissionen har offentliggjort den almindelige beretning om Den Europæiske Unions virksomhed i 2008. En række vigtige begivenheder inden for de tolv måneder, bl.a. den internationale finanskrise, klimaændringerne og flere internationale konflikter medførte en hurtig og effektiv reaktion fra EU's side, hvorved Unionen kom i forgrunden på den internationale politiske scene. Årets vigtigste institutionelle begivenhed var processen med ratificering af Lissabon-traktaten, som gik i stå i foråret på grund af Irlands ”nej” ved folkeafstemningen, men blev sat i gang igen på Det Europæiske Råds møde i december.

  I anledning af offentliggørelsen af den almindelige beretning om 2008 udtalte Kommissionens formand José Manuel Barroso, at "efter at have eksisteret i fyrre år beviste EU-institutionerne, at de var i stand til hurtigt at reagere på de globale udfordringer, der opstod i 2008. Den Økonomiske og Monetære Union, som nu har eksisteret i ti år, har også vist, hvilken beskyttelse euroen yder i forbindelse med en verdensomspændende finansiel krise".

  Den almindelige beretning omhandler aktiviteterne i samtlige EU-institutioner og -organer og søger at give et overblik over de vigtigste begivenheder og tendenser, som har karakteriseret EU i 2008.

  2008 var et år med mange store udfordringer, som medlemsstaterne og institutionerne har imødegået i fællesskab. EU har haft en ledende rolle i forbindelse med arbejdet hen imod en gennemgribende reform af hele det internationale finansielle system. For at afbøde virkningerne af den finansielle krise for de europæiske økonomier har EU vedtaget hasteforanstaltninger, som skulle koordinere de europæiske reaktioner over for denne globale krise. Den europæiske økonomiske genopretningsplan anbefaler foranstaltninger på kort sigt, der kan stimulere efterspørgslen og således bevare beskæftigelsen og bidrage til at genskabe tilliden. Den omfatter desuden hurtige, målrettede og midlertidige finanspolitiske incitamenter på ca. 200 mia. EUR eller 1,5 % af EU's BNP.

  Institutionerne påtog sig endvidere et stort politisk engagement i forbindelse med det andet vigtige spørgsmål i 2008, nemlig fastlæggelsen af en europæisk energipolitik, der tager højde for klimaændringerne. Således nåede man på Det Europæiske Råds møde i december til enighed om den ambitiøse pakke med foranstaltninger vedrørende energi og klima, som skal sætte EU i stand til at nedbringe drivhusgasemissionerne med mindst 20 % og øge den vedvarende energis andel af energiproduktionen til 20 % i 2020.

  En anden vigtig udvikling i 2008 var videreførelsen af processen med ratificering af Lissabon-traktaten. Ved folkeafstemningen i Irland den 12. juni (Irland var det eneste land, der holdt folkeafstemning) var der 53,4 % nejstemmer. Alligevel blev der fundet en vej fremad: EU skulle afgive en række juridisk bindende erklæringer om de aspekter af traktaten, som har givet anledning til bekymring i Irland. Der vil så blive afholdt en ny folkeafstemning i løbet af 2009 og inden den nuværende Kommissions mandat er udløbet.

  Udenrigspolitikken har haft en fremtrædende plads på den europæiske scene i 2008, med bl.a. planen om ”Middelhavsunionen”, partnerskabet med landene i Østeuropa og udviklingen af ”sortehavssynergien”. Desuden har løsningen af den åbne konflikt, som brød ud i Georgien, og af problemet med energiforsyningssikkerhed været vigtige prioriteter for EU.
  Beretningen, der er på ca. 250 sider, beskriver udviklingen inden for de forskellige aktivitetsområder i forhold til de fire strategiske målsætninger, som Kommissionen vedtog i begyndelsen af sin mandatperiode, dvs. velstand, solidaritet, sikkerhed og EU som en verdenspartner. Tre kapitler omhandler i øvrigt henholdsvis aktiviteterne inden for institutionerne og organerne, budgettet og de finansielle aktiviteter samt den generelle politiske og økonomiske ramme for fællesskabsaktiviteterne. Sidstnævnte kapitel sætter fokus på fremskridtene i 2008 inden for så afgørende områder som forbedring af lovgivningen og lettelse af virksomhedernes administrative byrder.

  Læs mere

  Seneste

  Flere
  Seneste opdatering: 30/10/2010  |Til toppen