Sti

Kommissionens arbejdsprogram for 2009
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

05/11/2008

Der skal handles nu for et bedre Europa

Europa-Kommissionen har vedtaget sit lovgivnings- og arbejdsprogram for 2009, som bebuder de vigtigste initiativer, Kommissionen agter at iværksætte næste år. I 2009 vil Kommissionen følge op på de initiativer, der er iværksat inden for de seneste uger til at imødegå den finansielle krise og opstille europæiske rammer for at imødegå den økonomiske tilbagegang. Samtidig vil Kommissionen benytte det sidste år af sit mandat til at afslutte allerede igangsat arbejde.

  Kommissionens formand, José Manuel Barroso, har udtalt: "I dag foreslår vi en ambitiøs arbejdskalender 2009. Vi vil forsøge at konsolidere de sidste fire års resultater ved at fastholde vores fokus på at skabe resultater for Europas borgere og virksomheder. Kommissionen vil prioritere sit arbejde som ledende faktor i reaktionen på den finansielle krise og tage spørgsmål op, som berører borgerne, såsom klimaændringer, migration og udvikling, så Europa fortsat kan sætte sit præg på virkningerne af globaliseringen".

  Der er en række forskellige udfordringer, som arbejdsprogrammet skal tage op: på den ene side vil 2009 være et særligt år, præget af de europæiske valg i maj, samtidig med at det er det sidste år af Kommissionens mandat, hvor der vil blive lagt vægt på at gennemføre de planer, som Kommissionen tidligere har fremsat inden for områder som klimaændringer, migration og socialpolitik. Samtidig har Kommissionen stillet sig i spidsen for bestræbelserne på at afbøde virkningerne af den finansielle krise og den økonomiske afmatning. Resultatet er et fokuseret og afbalanceret arbejdsprogram med 12 strategiske initiativer, 37 prioriterede initiativer, 33 forenklingsforslag og tilbagetrækning af 20 forslag.

  Prioriteringerne er struktureret omkring 4 hovedområder:

  Med hensyn til vækst og beskæftigelse vil Kommissionen fokusere på økonomisk reform og specifikke foranstaltninger for at genopbygge tilliden for at hjælpe Europa med at stå imod den økonomiske og finansielle krise; dette skal ske på grundlag af arbejdet med den fornyede Lissabon-strategi og de rammer for genopretning, der blev fremlagt i sidste uge. Der vil blive fremsat forslag om finansmarkederne og finansielt tilsyn, i hvilken forbindelse der vil blive taget hensyn til resultaterne af arbejdet i ekspertgruppen under Jacques de Larosières formandskab.

  Med hensyn til klimaændringer og et bæredygtigt Europa vil en succesrig aftale på mødet i København være en stor global udfordring. Grundstenen i EU's lederskab er enighed om energi- og klimaændringspakken: hvis der opnås enighed i december, kan der fra 2009 lægges vægt på gennemførelsen.

  Mange foranstaltninger vil ligge i forlængelse af Kommissionens arbejde med at målrette Kommissionens indsats med direkte sigte på borgerne. Dette vil omfatte en specifik indsats for at hjælpe borgerne som forbrugere og en gennemgribende ny tilgang til de politiske tiltag inden for frihed, sikkerhed og retfærdighed. På dette område vil bekæmpelse af terrorisme og organiseret kriminalitet især være i fokus.

  Internationalt vil Kommissionen tage alle udfordringer op, lige fra at støtte Georgiens genopbygning og reformbestræbelser til at tilpasse de transatlantiske relationer til den nye situation i USA efter valget. Udvidelse, naboskab og verdenshandel vil fortsat være centrale prioriteringer.

  Et af højdepunkterne i 2009 vil være fremlæggelsen af budgetrevisionen, et vigtigt bidrag til debatten om, hvilken form EU's prioriteringer skal have i fremtiden, og hvordan de skal finansieres. Dette vil være en væsentlig del af den arv, som denne Kommission efterlader sig.

  En indsats for at skabe et enklere og bedre lovgivningsmæssigt miljø uden unødvendige administrative byrder vil fortsat være en central prioritering i Kommissionens lovgivningsarbejde i 2009, og programmet indeholder en række konkrete forenklingsforanstaltninger på en række områder lige fra landbrug til miljø og fra regnskabsregler til transport, ligesom en række verserende forslag vil blive trukket tilbage.

  2009 vil være det første år, hvor der vil blive aftalt interinstitutionelle kommunikationsprioriteringer mellem Ministerrådet, Europa-Parlamentet og Kommissionen som led i den fælles erklæring om partnerskab om formidling af EU.

  5. november 2008

  Læs mere

  Seneste

  Flere
  Seneste opdatering: 31/10/2010  |Til toppen