Sti

Bekæmpelse af svig
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

22/07/2008

Europa-Kommissionen har i dag offentliggjort årsberetningen for 2007 om beskyttelse af Fællesskabernes finansielle interesser og bekæmpelse af svig. Beretningen indeholder en statistisk gennemgang af alle de uregelmæssigheder, som medlemsstaterne har indberettet til Kommissionen, med angivelse af de tilfælde, hvor der er mistanke om svig.

  I beretningen beskrives de kontrolsystemer, som er blevet indført, og de vigtigste foranstaltninger, som medlemsstaterne og Kommissionen har truffet i 2007 for at forbedre forebyggelsen og bekæmpelsen af svig.

  "Åbenhed og ansvarlighed er efter min mening de to vigtigste ord inden for forvaltningen af fællesskabsmidlerne. Uregelmæssigheder og mistanker om svig skal indberettes hurtigt og korrekt, og der skal ske en grundig og effektiv opfølgning", erklærede næstformanden for Kommissionen med ansvar for administration, revision og bekæmpelse af svig, Siim Kallas. "En stigning i antallet af indberettede uregelmæssigheder kan være et godt tegn på, at kontrollen er blevet forbedret. Det er afgørende, at medlemsstaterne påtager sig deres del af ansvaret og straks underretter Kommissionen, når de har mistanke om svig."

  Samtidig har Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) også fremlagt deres nye årsrapport. Rapporten beskriver kontorets arbejde i og uden for EU ved hjælp af 15 eksempler på sager og en lang række statistiske oplysninger.
  OLAF er EU's administrative undersøgelsesenhed, der skal bekæmpe svig og korruption i EU, herunder alvorlige tjenesteforseelser i EU-institutionerne, som har finansielle konsekvenser.

  OLAF arbejder uafhængigt af Europa-Kommissionen og de to rapporter må derfor ikke forveksles.

  22. juli 2008

  Læs mere

  Seneste

  Flere
  Seneste opdatering: 31/10/2010  |Til toppen