Sti

Morgenmøde om revisionen af EU´s budget
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

11/06/2008

Onsdag den 11. juni afholdte DI og Europa-Kommissionen morgenmøde om EU's fremtidige budget - med oplæg og mulighed for spørgsmål vedrørende de principper, der skal være gældende for fremtidens budget i EU.

  Kommissionen har som forberedelse til revisionen i september 2007 vedtaget en meddelelse og bedt om kommentarer hertil. Høringsfristen er nu den 15. juni, og det er håbet, at mødet vil være en interessant indgang til at forstå de udfordringer, som EU står overfor og eventuelt inspirere til yderligere høringssvar.

  I mødet deltog bl.a. Eric Paradis, direktør i Europa-Kommissionen (DG Budget), Jorge Núñez Ferrer, Centre for European Policy Studies, og David Baldock, Executive Director i Institute for European Environmental Policy.

  Baggrund:

  Den Europæiske Unions politiske dagsorden undergår i øjeblikket en dybtgående nyorientering. Globaliseringen har skabt nye udfordringer, og spørgsmål som klimaændring, energi og migration befinder sig nu i centrum af den europæiske debat. Innovation, kvalifikationer og det rette erhvervsklima udgør nu mere end nogensinde grundlaget for vækst og jobskabelse.

  Budgettet er en vigtig løftestang for EU til at realisere eksisterende politikmål, skabe forandring og garantere nyttevirkningen på lang sigt af EU's indsats.

  I maj 2006 vedtog Europa-parlamentet, Rådet og Kommissionen, at Kommissionen skulle foretage en dybdegående revision af EU-budgettet. Kommissionen blev opfordret til;

  "at foretage en fuldstændig, vidtgående gennemgang af alle aspekter af EU's udgifter, herunder den fælles landbrugspolitik, og indtægter, herunder Det Forenede Kongeriges rabatordning, og aflægge rapport i 2008-2009"

  Som led i dette arbejde har Kommissionen den 12. september 2007 vedtaget en meddelelse med titlen "Reform af budgettet - EU i forandring". Der er tale om et dokument som basis for en offentlig høring i udsigten til budgetrevisionen i 2008/2009.

  Formålet med høringen er at skaffe input til Kommissionens budgetrevision i 2008-2009, som i sig selv skal gøres til genstand for en grundlæggende debat i EU-institutionerne og medlemsstaterne. Kommissionen ønsker en åben tilgang uden tabuer: den vil træffe sine forberedelser til denne revision uden forudfattede meninger og opfordrer alle parter til at yde et bidrag.

  Læs mere

  Seneste

  Flere
  Seneste opdatering: 31/10/2010  |Til toppen