Sti

Nemmere adgang til EU-institutionernes dokumenter
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

30/04/2008

Kommissionen har vedtaget ændringer i de regler, der gælder for at få adgang til dokumenter fra EU-institutionerne. Disse ændringer er et nyt initiativ i Kommissionens bestræbelser på at sikre åbenhed. Ændringerne ajourfører reglerne og bringer dem i overensstemmelse med de seneste domstolsafgørelser, og formålet med dem er at give institutionerne mulighed for at efterkomme anmodninger fra borgerne mere effektivt.

  Formanden for Europa-Kommissionen, José Manuel Barroso, udtalte i den forbindelse, at han, da han startede som formand for Kommissionen, "understregede behovet for at skabe større åbenhed i vort arbejde. Reglerne for adgang til dokumenter fungerer godt. De nuværende ændringer er en reaktion på udviklingen i Domstolens retspraksis, og de giver EU-borgerne lettere adgang til dokumenter".

  Margot Wallström, der er næstformand i Europa-Kommissionen og ansvarlig for interinstitutionelle relationer og kommunikationsstrategi, sagde: "Vort mål er at skabe større åbenhed, give øget adgang samt nå længere ud til borgerne og opnå større forståelse. Noget grundlæggende i ethvert demokratisk system er borgernes ret til indsigt. Adgang til dokumenter er et vigtigt værktøj for demokratiet, og vi ønsker nu at gøre dette værktøj bedre."

  Kommissionens forslag lægger med en ny konsolideret tekst mere vægt på aktiv spredning af information og bringer forordningen i overensstemmelse med Århuskonventionens pdf - 51 KB [51 KB] bestemmelser om adgang til miljøoplysninger. Det præciserer også definitionen af et "dokument", så dette bl.a. omfatter indholdet i elektroniske databaser, når dette kan udskrives derfra, og elektroniske filer.

  Forslaget er også mere eksplicit med hensyn til beskyttelse af dokumenter, der vedrører igangværende undersøgelser. Dette skaber større juridisk klarhed, uden at det medfører, at borgerne får adgang til færre dokumenter.

  Kommissionen foreslår også forbedret adgang til navne og sagsbehandlere, til dokumenter fra medlemsstaterne og til institutionernes skriftlige indlæg til domstolene. Disse ændringer er i overensstemmelse med den seneste retspraksis ved de europæiske retsinstanser.

  Traktaten giver unionsborgere og andre, der er bosat i EU, ret til adgang til Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter. De principper, der ligger til grund for denne adgangsret, er fastlagt i forordning (EF) nr. 1049/2001 pdf - 144 KB [144 KB] , der har fundet anvendelse siden den 3. december 2001.

  Da Kommissionen i november 2005 gik i gang med arbejdet med at skabe større åbenhed - det europæiske åbenhedsinitiativ - besluttede den også at revidere ovennævnte forordning.

  Som et første skridt offentliggjorde Kommissionen en grønbog og gennemførte en bred offentlig høring i foråret 2007.

  De forbedringer, som Kommissionen nu foreslår, bygger på resultaterne af denne høring samt henstillinger fra Europa-Parlamentet og EU-retsinstansernes retspraksis.

  30. april 2008

  Læs mere

  Seneste

  Flere
  Seneste opdatering: 31/10/2010  |Til toppen