Sti

De Europæiske agenturer i fremtiden
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

11/03/2008

Europa-Kommissionen opfordre til at indføre en ny tilgang, hvad angår EU-agenturers rolle og styring. I de senere år er anvendelsen af agenturer til at løse nøgleopgaver blevet fast etableret praksis for Den Europæiske Union.

  Kommissionen opfordrer Europa-Parlamentet og Rådet til at sætte skub i udviklingen af en klar og sammenhængende vision for agenturernes plads i EU's forvaltningssystem. Kommissionen opfordrer til at nedsætte en interinstitutionel arbejdsgruppe for at indføre grundregler for alle agenturer i lyset af de store udfordringer, de står over for.

  Ifølge formanden for Europa-Kommissionen, José-Manuel Barroso, er tiden inde til at forny debatten om agenturernes rolle og den service, de yder EU. EU-agenturerne har vist deres værd - men de udestående forvaltningsspørgsmål skal løses sammen af de tre institutioner. Med en konsekvent politisk tilgang til agenturerne kan en betydelig del af EU's struktur gøres mere gennemsigtig og effektiv.

  I 2005 foreslog Kommissionen en interinstitutionel aftale om rammer for EU's reguleringsagenturer for at fastsætte betingelserne for oprettelse, drift og kontrol af disse agenturer. På trods af generel støtte fra Europa-Parlamentet gik forhandlingerne om dette udkast til aftale desværre i stå i Rådet. De spørgsmål, som denne interinstitutionelle aftale skulle løse, er imidlertid stadig aktuelle.

  Da der ikke er gjort fremskridt med den foreslåede interinstitutionelle aftale, har Kommissionen til hensigt at trække sit forslag tilbage og erstatte det af en opfordring til en interinstitutionel drøftelse, der skal føre til en fælles tilgang. En interinstitutionel arbejdsgruppe vil give mulighed for at indføre grundregler for alle agenturer under hensyntagen til de store udfordringer, agenturerne står over for. Samtidig er det Kommissionens hensigt at:

  iværksætte en horisontal evaluering af reguleringsagenturer og fremlægge resultaterne ved udgangen af 2009
  afstå fra at foreslå nye reguleringsagenturer, indtil evalueringsarbejdet er afsluttet
  foretage en undersøgelse af Kommissionens egne interne systemer for relationer med agenturerne og af den metode, der bruges til at foretage konsekvensanalyser af agenturerne.
  Generelt mener Kommissionen, at effektivt fungerende agenturer kan bidrage værdifuldt til gennemførelsen af EU's politik. Kommissionen mener, at de tre institutioner bør nå til enighed om at samarbejde for at udvikle en klar og sammenhængende vision for agenturers rolle i EU's forvaltningssystem.

  Baggrund

  Der findes hovedsagelig to typer agenturer - reguleringsagenturer og forvaltningsagenturer - som hver har forskellige karakteristika og giver anledning til forskellige problemstillinger. "Reguleringsagenturer" eller "traditionelle" agenturer har en række specifikke roller, der fastsættes sag for sag i retsgrundlaget. Der er tale om uafhængige organer med status som juridiske personer. De fleste finansieres via EU-budgettet, og nogle har egne indtægter via opkrævning af afgifter eller betaling for tjenester. Der findes ingen generelle regler for oprettelse og drift af sådanne agenturer. Forvaltningsagenturer oprettes derimod ifølge en rådsforordning vedtaget i 2002 med den snævert definerede opgave at bistå med forvaltningen af fællesskabsprogrammer. De hører fuldt ud under Kommissionens ansvarsområde.

  Der er i flere omgange blevet oprettet europæiske reguleringsagenturer for at imødekomme specifikke behov. De er vidt forskellige. Disse agenturer er oprettet på en ukoordineret måde uden fælles rammer. Kommissionen mener, at disse agenturer kan tilføre en betydelig merværdi til EU's forvaltningsstrukturer. Deres arbejde er navnlig relevant på områder med delt kompetence, når gennemførelsen af nye politikker på fællesskabsniveau skal følges op af et tæt samarbejde mellem medlemsstaterne og EU. På nuværende tidspunkt udnyttes dette potentiale imidlertid ikke, da der mangler en fælles vision for reguleringsagenturers rolle og funktion.

  11. marts 2008

  Læs mere

  Seneste

  Flere
  Seneste opdatering: 31/10/2010  |Til toppen