Sti

Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2006
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

13/11/2007

Europa-Kommissionen glæder sig over Revisionsrettens dom, der siger, at regnskaberne for 2006 giver et pålideligt billede af EU's finansielle situation. Når det gælder betalingerne, noterer Kommissionen sig de hidtidige forbedringer og er enig i, at der må træffes yderligere foranstaltninger for at nedsætte risikoen for fejl, som revisorerne stadig finder for høj inden for nogle af de vigtige udgiftsområder.

  "Jeg er glad for at se, at Retten nu giver grønt lys for over 40 % af de samlede betalinger, i sammenligning med ca. 1/3 sidste år og kun 6 % for tre år siden. For de fleste af landbrugsudgifternes vedkommende ligger fejlene nu under væsentlighedsgrænsen. Det fremgår også, at der er sket forbedringer, når det gælder interne politikker og foranstaltninger udadtil, der forvaltes direkte af Kommissionen". Dette udtalte Siim Kallas, der er næstformand i Kommissionen med ansvar for administration, revision og bekæmpelse af svig. "Vi arbejder hårdt på at begrænse risikoen for fejl, både på EU-niveau og i medlemsstaterne. Mit mål er at se fremskridt overalt, bl.a. inden for strukturfondene, hvor vi ikke vil tøve med at suspendere betalingerne til de nationale myndigheder, hvis deres kontrolsystemer ikke fungerer korrekt. Dette var for nylig tilfældet med Det Forenede Kongerige, hvor vi tilbageholdt et beløb på 1,7 mia. EUR."

  EU-regnskaberne: et pålideligt billede

  I sin årsberetning har Revisionsretten afgivet en udtalelse om EU-regnskaberne, og udtalelsen er i vid udstrækning positiv. Retten bekræfter, at "årsregnskabet i alt væsentligt giver et retvisende billede af Fællesskabernes finansielle stilling og af resultaterne af transaktionerne". Nettofejlraten udgør i år 0,7 % af nettopassiverne.

  Betalinger: stadig for høj risiko på nogle områder

  Retten afgiver også en udtalelse om, hvorvidt betalingerne til og fra EU's kasser har været korrekte (de såkaldte "underliggende transaktioner"). Retten finder, at der er for mange fejl i de betalinger, der er foretaget til individuelle modtagere inden for en række udgiftsområder.

  Disse betalinger er i nogle tilfælde foretaget af Europa-Kommissionen (f.eks. inden for forskning, uddannelse og kultur) og af ikke-EU-lande og internationale organisationer (f.eks. ekstern bistand), men i de fleste tilfælde - faktisk for 80 % af EU-budgettets vedkommende - er de foretaget af EU's medlemsstater (strukturfonde og, delvist, landbrug) under Europa-Kommissionens overordnede ansvar.

  Retten giver grønt lys, når fejlrisikoen er 2 % eller derunder, som det har været tilfældet med de fleste af landbrugsudgifterne, administrationsudgifterne og en stor del af førtiltrædelsesstøtten. Retten gav dog ikke en ubetinget godkendelse, når det gælder EU's øvrige udgiftsområder.

  Begrænsning af fejlmulighederne
  Europa-Kommissionen arbejder på at begrænse risikoen for og virkningerne af fejl:

  Den har vedtaget som målsætning inden udløbet af Barroso-Kommissionens mandat at give Revisionsretten et grundlag for at afgive en positiv revisionserklæring.

  Den har til stadighed forbedret kontrolsystemerne og arbejdet tæt sammen med alle medlemsstaterne for at sikre, at deres kontrol bliver mere effektiv. Den er ved at gennemføre en 2-årig handlingsplan, som skal fjerne alle forskelle mellem kontrolsystemerne og det koncept for en integreret kontrolstruktur, som Retten har foreslået.

  Den analyserer de typer af fejl, som Retten har konstateret, for at fastslå, om kontrollen bør forbedres yderligere, stadig under hensyntagen til de store udgifter til kontrol på stedet.

  13. november 2007

  Læs mere

  Seneste

  Flere
  Seneste opdatering: 31/10/2010  |Til toppen