Sti

Udvidelsespakke 2007
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

06/11/2007

Implementering af den nye konsensus om udvidelse

Kommissionen har vedtaget sit årlige strategipapir om EU's udvidelsespolitik. Den beskriver heri, hvordan den fornyede konsensus, EU-lederne kom frem til på topmødet i december 2006, bliver implementeret. Den omhyggelige styring af udvidelsesprocessen er fortsat i 2007. Kommissionen har også gennemgået de fremskridt, der er gjort i hvert kandidatland og hvert af de potentielle kandidatlande. Den konkluderer, at det går støt, men ikke altid helt jævnt, fremad i landene på Vestbalkan, som fortsat står over for store udfordringer. Tyrkiets tiltrædelsesproces forløber som planlagt, men der er behov for at sætte mere skub i reformerne.

  Udvidelse er et af EU's mest virkningsfulde værktøjer. Det tjener EU's strategiske interesser ved at fremme fred, sikkerhed, frihed og demokrati og forebygge kriser. Det har hjulpet med til at skabe større velstand og vækst og sikre livsvigtige transport- og energiruter.

  Den fornyede konsensus om udvidelsen, som Det Europæiske Råd nåede frem til i december 2006, er baseret på konsolidering af indgåede forpligtelser, fair og stringente betingelser og bedre kommunikation med offentligheden, kombineret med EU's kapacitet til at integrere nye medlemmer. Den nuværende udviklingsdagsorden omfatter landene i Vestbalkan og Tyrkiet.

  Da udvidelseskommissær Olli Rehn fremlagde rapporterne om de enkelte lande, udtalte han, at "det er gået støt frem i Vestbalkan i 2007, omend i et ujævnt tempo. Der er stadigvæk store udfordringer, vi skal tackle, bl.a. Kosovos status, udvikling af demokrati i Serbien og opbygning af staten i Bosnien og Herzegovina. Jeg regner med, at betingelserne vil være opfyldt i 2008, så vi kan afslutte arbejdet med indgåelsen af stabiliserings- og associeringsaftaler med alle landene i regionen".

  "I Tyrkiet var det demokratiet, der gik af med sejren i den politiske krise. Det gælder nu om at udnytte denne situation til igen at få sat skub i reformerne for at få styrket de grundlæggende frihedsrettigheder, især ytringsfriheden og religionsfriheden, således at de bliver holdt i hævd overalt i landet og i samfundet", tilføjede kommissær Rehn.

  EU virker som en magnet, der bidrager til stabilitet og tilskynder til vigtige politiske og økonomiske reformer. Det er af helt afgørende betydning, at tiltrædelsesperspektiverne forbliver synlige og troværdige, ligesom det er vigtigt at bevare opbakningen til udvidelsen i medlemsstaterne.

  Derfor er kommunikation en hjørnesten i EU's udvidelsespolitik. Det er vigtigt at lytte til borgerne og gå dem i møde med klar og konkret information. Det er medlemsstaterne, der må gå foran i denne kommunikationsindsats. Kommissionen vil fortsætte med at spille den rolle, den har, sammen med Europa-Parlamentet, de nationale, regionale og lokale myndigheder og civilsamfundet.

  Tiltrædelsesforhandlingerne med Kroatien skrider godt fremad og er nu ved at komme ind i en afgørende fase. Det giver hele regionen et bevis på, at EU-projektet er et konkret og håndgribeligt perspektiv. Kommissionen regner med, at der i det kommende år vil ske betydelige fremskridt i tiltrædelsesforhandlingerne med Koratien, forudsat at Kroatien opretholder det nødvendige reformtempo og lever op til betingelserne.

  Det er nødvendigt hurtigst muligt at få afklaret Kosovos status (Inden for rammerne af FN's Sikkerhedsråds Resolution 1244). Der er behov for en bæredygtlig løsning, der kan sikre et demokratisk og multietnisk Kosovo og bidrage til stabilitet i regionen.

  Bedre regeringsførelse i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Albanien og Montenegro, statsopbygning med større lokalt ansvar i Bosnien og Herzegovina, og Serbiens vej til EU vil være blandt de største udfordringer for disse lande i det kommende år. Regionen som helhed er nødt til at nå længere med opbygningen af moderne demokrati og udviklingen af en politisk kultur baseret på dialog og tolerance.

  I begyndelsen af 2008 vil Kommissionen gøre status over udviklingen og tilkendegive, hvordan man kommer videre med opfølgningen af EU's dagsorden for Vestbalkan. Der vil i den forbindelse blive lagt vægt på at fremme den direkte kontakt mellem befolkningerne. Kommissionen vil indlede en dialog om liberalisering af visareglerne.

  I 2007 overvandt Tyrkiet en politisk krise under fuld overholdelse af demokratiets regler. Tyrkiet må nu sætte nyt skub i sine politiske reformer, navnlig de reformer, der drejer sig om grundlæggende frihedsrettigheder, og i sine bestræbelser på at leve op til sine internationale forpligtelser. Kommissionen forventer, at der vil ske fremskridt i tilstrædelsesforhandlingerne med Tyrkiet i løbet af det kommende år.

  Tyrkiet

  • Opfølgningsrapport 2007 - SEK(2007)1436 pdf - 504 KB [504 KB] English (en)
  • Tiltrædelsespartnerskab - KOM(2007)661 pdf - 69 KB [69 KB] English (en)

  Kroatien

  • Kroatien - Opfølgningsrapport 2007 - SEK(2007)1431 pdf - 626 KB [626 KB] English (en)
  • Tiltrædelsespartnerskab - KOM(2007)658 pdf - 54 KB [54 KB] English (en)

  Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien

  • Opfølgningsrapport 2007 - SEK(2007)1432 pdf - 436 KB [436 KB] English (en)
  • Tiltrædelsespartnerskab - KOM(2007)659 pdf - 61 KB [61 KB] English (en)

   

  Bosnien-Hercegovina

  • Opfølgningsrapport 2007 - SEK(2007)1430 pdf - 294 KB [294 KB] English (en)
  • Partnerskab - KOM(2007)657 pdf - 108 KB [108 KB] English (en)

  Albanien

  • Albanien - Opfølgningsrapport 2007 - SEK(2007)1429 pdf - 294 KB [294 KB] English (en)
  • Tiltrædelsespartnerskab - KOM(2007)656 pdf - 69 KB [69 KB] English (en)

  Montenegro

  • Opfølgningsrapport 2007 - SEK(2007)1434 pdf - 69 KB [69 KB] English (en)

  Serbien

  • Opfølgningsrapport 2007 - SEK(2007)1435 pdf - 253 KB [253 KB] English (en)
  • Tiltrædelsespartnerskab - KOM(2007)660 pdf - 97 KB [97 KB] English (en)

  Kosovo

  • Opfølgningsrapport 2007 - SEK(2007)1433 pdf - 215 KB [215 KB] English (en)
  • Forslag til Rådets afgørelse om principperne, prioriteterne og betingelserne for det europæiske partnerskab med Serbien, herunder Kosovo - KOM(2007)660 pdf - 97 KB [97 KB] English (en)

   

   

  Seneste

  Flere
  Seneste opdatering: 31/10/2010  |Til toppen