Sti

Kommissionens arbejdsprogram for 2008
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

23/10/2007

Udnyttelse af globaliseringens muligheder

Kommissionen fokuserer på at gennemføre politikker, som er af central betydning for globaliseringsdagsordenen. I programmet findes en redegørelse for de vigtigste strategiske prioriteringer, som Kommissionen vil vedtage i 2008, og oplysninger om de øvrige områder, som den vil koncentrere sig om næste år.

  Europa-Kommissionens formand, José Manuel Barroso, sagde: "Dette dokument er vores politiske program for 2008. Det beskriver vores strategiske initiativer og tager udgangspunkt i vores forpligtelse til at sørge for, at Europas borgere opnår en merværdi. Sideløbende med ratificeringen af reformtraktaten vil Kommissionen præstere resultater, som over for borgerne bekræfter, at EU er af større betydning end nogensinde i denne globaliseringens tidsalder. Vi vil være aktive inden for områderne vækst og beskæftigelse, et Europa præget af bæredygtighed, kontrol med ind- og udvandring, borgerne i centrum og Europa som en partner i verden".

  Næstformand med ansvar for institutionelle relationer og kommunikationsstrategi, Margot Wallström, tilføjede: "Programmet kombinerer initiativer, der forbedrer EU's konkurrenceevne, med initiativer, der tager hensyn til forbrugernes og borgernes interesser, og afspejler alles interesse i at opnå bæredygtig udvikling. Det omfatter også prioriterede områder inden for kommunikation, hvilket er endnu et skridt i retning af at styrke Kommissionens indsats for at kommunikere bedre om EU's betydning".

  Arbejdsprogrammet for 2008 udgør en samlet tilgang til opfyldelse af ambitionen om at leve op til EU-borgernes forventninger til fremtiden. Det behandler mange af de mest presserende emner i dag - vækst og beskæftigelse, klimaændringer, energi, indvandring og udvidelse. Arbejdsprogrammet er blevet udarbejdet på grundlag af indgående drøftelser med de øvrige institutioner og følger op på mange af de emner, som for nylig blev drøftet under globaliseringsdebatten på Det Europæiske Råds uformelle møde i Lissabon.

  Ud over nye initiativer beskriver arbejdsprogrammet også, hvordan arbejdet vedrørende eksisterende initiativer vil blive videreført, og hvordan Kommissionen vil leve op til sin forpligtelse til at gennemføre og overvåge vedtagne politikker. For bedre at afspejle den nuværende flerårige karakter af de fleste af Kommissionens aktiviteter har programmet et nyt afsnit, som udelukkende vedrører områder, hvor arbejdet i 2008 vil indebære konsekvensanalyser og høringer, som kan resultere i specifikke initiativer i fremtiden.

  De forslag, der skal fremsættes, afspejler mange af de centrale aspekter, som Kommissionen ønsker at fremme. De dækker mange tværfaglige emner, indeholder opfordringer til partnerskab med medlemsstaterne og andre centrale aktører og har til formål at behandle nogle af de mere langsigtede problemer, som Europa vil stå over for i de kommende årtier. De fokuserer navnlig på bedre lovgivning, og der findes således en udførlig liste over forenklingsforanstaltninger, der skal gennemføres det kommende år. I programmet beskrives også følgerne med hensyn til kommunikation og de områder inden for kommunikation, som efter planen skal prioriteres højt på interinstitutionelt plan i 2008.

  23. oktober 2007

  Læs mere

  Seneste

  Flere
  Seneste opdatering: 31/10/2010  |Til toppen