Sti

Kommunikationspartnerskab for Europa
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

03/10/2007

Kommissionen har fremlagt sine forslag i forbindelse med et "Kommunikationspartnerskab for Europa". På basis af sine egne tidligere initiativer foreslår Kommissionen bl.a. en aftale om kommunikationsprioritering med andre EU-institutioner og frivillige ledelsespartnerskaber med medlemsstaterne.

  Margot Wallström, der er næstformand for Europa-Kommissionen og ansvarlig for interinstitutionelle relationer og kommunikationsstrategi, sagde ved præsentationen af planen: "Manden på gaden ved ikke noget om forskellene mellem EU's institutioner, og det optager ham heller ikke. Han vil se resultater, og han vil gerne informeres om dem. Alt for længe har vi bebrejdet hinanden for dårlig kommunikation om EU. Det er på tide, at vi holder op med at skyde skylden på hinanden. Det er på tide, at vi begynder at arbejde sammen".

  Kommissionen offentliggjorde i juli 2005 sin handlingsplan om bedre kommunikation om Europa, som indeholdt 50 interne praktiske foranstaltninger til forbedring af kommunikationen. Den blev i oktober 2005 efterfulgt af "Plan D for dialog, debat og demokrati", som tilstræbte at stimulere den offentlige debat på nationalt og europæisk plan om Den Europæiske Unions fremtid.

  Den seneste meddelelse er en opfølgning af den hvidbog, der blev offentliggjort i februar 2006. Heri opfordredes der til fælles handling fra de vigtigste aktørers side - EU-institutionerne, medlemsstaterne, Europas politiske partier og NGO'erne - og interesserede parter blev opfordret til at give deres mening til kende. Der indkom i hunderedevis af svar, og der blev organiseret adskillige konferencer med henblik på yderligere diskussion af disse spørgsmål. Meddelelsen er resultatet af denne proces.

  Det er tydeligt, at medlemsstaterne spiller en vigtig rolle, når det gælder kommunikationen om europæiske anliggender i de enkelte lande. Kommissionen foreslår en udvidelse af de ledelsespartnerskaber på frivillig basis, den allerede har med nogle lande, med henblik på fælles kommunikationsinitiativer.

  Mens Kommissionen og de andre EU-institutioner beholder sine egne kommunikationsinfrastrukturer, foreslås det, at der oprettes en interinstitutionel aftale med henblik på bedre kommunikation om aftalte prioriterede emner.

  Blandt de andre forslag kan nævnes:

  • udvikling af nettet af offentlige EU-lokaler i Kommissionens og Parlamentets kontorer i medlemsstaterne; i disse lokaler kan der afholdes udstillinger, debatter og koncerter.
  • indkredsning af aspekter ved skoleuddannelsen, hvor fælles handling på EU-plan kan være til støtte for medlemsstaternes bestræbelser
  • kontaktpunkter for civilsamfundet inden for Kommissionens rammer med henblik på lettere adgang for NGO'er på mere lige vilkår.
  • forbedring af offentlige meningsmålinger
  • et internetbaseret informationsnet til forbedring af kommunikationen mellem EU-politikere, nationale politikere, journalister og andre meningsdannere
  • en audiovisuel strategi og en internetstrategi (inden for de kommende måneder).

  3. oktober 2007

  Læs mere

  Seneste

  Flere
  Seneste opdatering: 31/10/2010  |Til toppen