Sti

Offentlighedens adgang til dokumenter
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

18/04/2007

Grønbog pdf - 138 KB [138 KB] og høring om offentlighedens adgang til dokumenter i Det Europæiske Fællesskabs institutioner.

Høringen varer indtil den 15. juli 2007.

  Europa-Kommissionen ønsker at give bedre aktindsigt i EU-institutionernes dokumenter

  Med vedtagelsen af sin grønbog indleder Kommissionen en åben og offentlig høring om forordningen om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter (forordning (EF) nr. 1049/2001).

  Denne høring er endnu et skridt på den vej til større gennemsigtighed, der blev banet ved det europæiske åbenhedsinitiativ, som Kommissionen vedtog i november 2005.

  Margot Wallström, næstformand for Kommissionen med interinstitutionelle relationer og kommunikationsstrategi som særligt ansvarsområde, sagde ved høringens start: "Vi er særdeles opsat på at skabe en høj grad af gennemsigtighed i EU's beslutningsproces. Aktindsigt er en vigtig borgerret. Med denne høring giver vi startskuddet til en debat om, hvordan denne ret bedst kan udøves."

  Kommissionen gør i grønbogen status over de gældende bestemmelser om aktindsigt og beskriver nogle muligheder for forbedring af systemet med henblik på at gøre det lettere at give borgerne bedre indsigt i dokumenter fra de tre institutioner og EF-agenturerne.

  Forordning (EF) nr. 1049/2001 pdf - 144 KB [144 KB] har nu været gældende i godt fem år. De tre institutioner har høstet erfaringer med forordningens gennemførelse, og EF-Domstolen og Retten i Første Instans har fortolket forordningen i en række afgørelser. Det synes derfor at være et godt tidspunkt at tage forordningen op til fornyet overvejelse, og Europa-Parlamentet har bedt Kommissionen om at fremsætte forslag til ændringer. Inden Kommissionen foreslår ændringer af de gældende bestemmelser, vil man imidlertid gerne høre den brede offentlighed. Kommissionen har derfor offentliggjort grønbogen og åbnet en særlig webside, hvor alle, dvs. borgere, civilsamfundsorganisationer, økonomiske aktører, offentlige myndigheder og enhver organisation med interesse for EU-spørgsmål, kan fremsætte bemærkninger og forslag.

  Grønbogen består af to dele. Første del indeholder en analyse af, hvordan forordningen er gennemført, og et resumé af relevant EU-retspraksis. I anden del fremsætter Kommissionen forslag til forbedring af det nuværende system. Blandt de spørgsmål, der forelægges til høring, kan nævnes:

  Bør der lægges større vægt på at fremme aktiv informationsformidling?

  Bestemmelserne om aktindsigt kan harmoniseres med bestemmelserne om, at institutionerne skal gøre miljøoplysninger tilgængelige, sådan som de er forpligtet til i henhold til en international konvention (Århus-konventionen om adgang til oplysninger, offentlig deltagelse i beslutningsprocesser samt adgang til klage og domstolsprøvelse på miljøområdet). Ville et fælles sæt bestemmelser om aktindsigt, herunder adgang til miljøoplysninger, skabe større klarhed for borgerne?

  Hvordan sikres der en passende balance mellem åbenhed og beskyttelse af personoplysninger, beskyttelse af økonomiske og kommercielle interesser og beskyttelse af princippet om god forvaltningsskik?

  18. april 2007

  Læs mere

  Seneste

  Flere
  Seneste opdatering: 31/10/2010  |Til toppen