Sti

Den almindelige beretning om Den Europæiske Unions virksomhed 2006
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

13/02/2007

Den Europæiske Unions virksomhed i 2006 er i mange henseender at betragte som en opfølgning af det større initiativ, som revisionen i foråret af forrige år af Lissabon-strategien i retning af et virkeligt europæisk partnerskab om vækst og beskæftigelse må siges at være.

Det er korrekt, at vælgernes nej til ratifikation af traktaten om en forfatning for Europa ved folkeafstemningerne i Frankrig og Nederlandene såede en vis tvivl, men virkningerne af reaktiveringen af Lissabon-strategien var tilstrækkeligt kraftige til at sætte skub i flere projekter og lancere andre med store ambitioner. Det var også et positivt signal, at Det Europæiske Råd i december 2005 i sidste øjeblik nåede til enighed om de finansielle overslag for 2007-2013.

  Der var således skabt grundlag for, at en række initiativer kunne bære frugt i 2006. Det kan bl.a. tilskrives, at en række vigtige lovgivningsinitiativer var blevet ført ud i livet. Men en anden faktor, som på det konceptuelle plan har markeret begivenhederne i 2006, er overvejelserne over, hvilken rolle Europa skal spille i det 21. århundrede, og hvilken ekstra værdi det kan tilføre. Det er på denne baggrund, at Kommissionen har skitseret en virkelig dagsorden for borgerne ledsaget af konkrete forslag.

  Med denne indledning søger man at beskrive den politiske baggrund for Den Europæiske Unions virksomhed i 2006 og udviklingen i de strategiske mål, som Kommissionen satte sig i begyndelsen af sin mandatperiode, og som har vundet generel tilslutning fra de andre EU-institutioners side.

  Den almindelige beretning om Den Europæiske Unions virksomhed offentliggøres én gang om året af Europa-Kommissionen i medfør af artiklerne 212 i EF-traktaten og 125 i Euratom-traktaten.

  Denne beretning, der forelægges for Europa-Parlamentet i februar, giver en samlet oversigt over Fællesskabets virksomhed i det forudgående år.

  13. februar 2006

  Læs mere

  Seneste

  Flere
  Seneste opdatering: 31/10/2010  |Til toppen