Sti

Eurobarometer: Unge på vej
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

13/05/2011

Foto©Lifesize/Thinkstock

Foto©Lifesize/Thinkstock

53% af unge europæere ville gerne arbejde i et andet land. Alligevel er det i øjeblikket kun 3% af arbejdsstyrken, der faktisk gør det. Mange gange er det økonomiske forhold, der begrænser mulighederne for at tage de første skridt hen imod et arbejdsliv i udlandet – for eksempel et udlandsophold i løbet af uddannelsen. Det viser den nye Eurobarometerundersøgelse, der udkommer i dag.

  Kommissær for uddannelse og ungdom, Androulla Vassiliou, peger på at det muligvis kan hjælpe de unge på vej, hvis man bliver bedre til at informere om mulighederne for økonomisk støtte fra EU. Man kan for eksempel søge stipendier gennem Erasmus-programmet, som yder støtte til blandt andet studieophold, eller Leonardo-programmet, der yder støtte til praktikophold i udlandet.

  EU's egne praktik- og udvekslingsprogrammer, Leonardo da Vinci og Erasmus, giver elever, studerende og i visse tilfælde færdiguddannede europæere mulighed for at tage praktikophold af kortere eller længere varighed i et andet EU-land. Praktikanter, der deltager i et af disse programmer, modtager et stipendium der varierer fra ca. 300-750€ om måneden. Erasmus-programmet yder også støtte til uddannelsesophold i et andet EU-land.

  En række undersøgelser viser, at studerende, som har tilbragt en del af deres studietid i udlandet, har større mulighed for at finde arbejde og er mere villige til at arbejde i udlandet på et senere tidspunkt. Arbejdsgiverne sætter pris på de færdigheder, som de unge erhverver, såsom evnen til at tale et fremmedsprog, tilpasse sig og begå sig blandt andre mennesker.
  Undersøgelsen viser, at kun en ud af syv (14 %) unge i Europa har været i udlandet, for at studere eller for at følge en erhvervsuddannelse. Pengeproblemer afholder mange fra at rejse. 33 % af de unge, der ønskede at rejse til udlandet, sagde, at de ikke havde råd; næsten to tredjedele (63 %) af dem, der rejste ud, måtte søge privat støtte eller bruge deres opsparing. "Disse konklusioner viser, at vi må gøre noget for at forbedre vores mobilitetsprogrammer, som virkelig giver valuta for pengene," tilføjede Androulla Vassiliou.

  Baggrund for undersøgelsen
  Flash Eurobarometer-undersøgelsen (nr. 319 A + B) giver et overblik over mobiliteten blandt de unge europæere med henblik på uddannelse og arbejde, deres syn på forskellige uddannelsesmuligheder og deres bekymringer i forbindelse med jobsøgning. Et resumé af de vigtigste konklusioner findes i linket nedenfor. Resultaterne vil danne grundlag for kommende politiske initiativer til modernisering af de videregående uddannelser, erhvervsuddannelser og ungdomsområdet. Svarpersonerne var mellem 15 og 35 år (15 og 30 for afsnittet om deltagelse). Undersøgelsen omfatter de 27 EU-medlemsstater (for afsnittet om unges deltagelse) samt Norge, Island, Kroatien og Tyrkiet. 57 000 personer blev interviewet pr. telefon mellem den 26. januar og den 4. februar 2011.

  Læs mere

  Seneste

  Flere
  Seneste opdatering: 13/05/2011  |Til toppen