Sti

Uddannelsesreform i EU
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

19/04/2011

Foto©David Sacks/Thinkstock

Foto©David Sacks/Thinkstock

Kommissionen offentliggjorde i dag en analyse af medlemsstaternes fremskridt frem mod fælles europæiske målsætninger inden for uddannelse og undervisning. EU har som helhed haft svært ved at opfylde delmålene for 2010, mens Danmark på de fleste områder er godt med.

  Ifølge rapporten har EU-landene det seneste tiår forbedret deres uddannelsessystemer på centrale områder, men de har kun opfyldt ét ud af de fem mål, der var fastsat for 2010, nemlig målet om at øge antallet af kandidater inden for matematik, videnskab og teknologi.  Med hensyn til nedbringelse af frafaldsprocenten, forøgelse af antallet af elever, der gennemfører en gymnasial uddannelse, forbedring af læsefærdighederne og forøgelse af andelen af voksne, der deltager i almen uddannelse eller erhvervsuddannelse, er der gjort betydelige, men utilstrækkelige fremskridt. 

  Uligheden mellem kønnene er fortsat betydelig, både med hensyn til resultater og valget af fag. F.eks. klarer pigerne sig bedre end drengene med hensyn til læsefærdigheder, og drengene tegner sig for den største andel af dem, der går for tidligt ud af skolen. Der er derimod flere mænd end kvinder, der bliver kandidater inden for matematik, naturvidenskab og teknologi.

  Danmark ligger generelt pænt i forhold til gennemsnittet, hvad angår fremskridt hen imod opfyldelsen af målene, men halter lidt bagefter med hensyn til andelen af unge, der gennemfører en gymnasiel uddannelse. EUs gennemsnit for gennemførelse af gymnasiel uddannelse var i 2009 på 78,6%, mens Danmark kun nåede op på 70,1%. Til gengæld er Danmark nummer to, kun overgået af Irland, hvad angår andelen af unge mellem 30 og 34 år, der har gennemført en videregående uddannelse. Danmark er også langt foran hvad angår livslang læring, idet hele 31,6% af danskerne i den arbejdsdygtige alder deltog i livslang læring i 2009.

  Baggrund:

  I 2009 blev EU's undervisningsministre enige om at gennemføre fem mål for uddannelse og undervisning inden 2020:

  • mindst 95% af børn mellem fire år og den skolepligtige alder bør modtage børnehaveundervisning
  • andelen af 15-årige med utilstrækkelige evner inden for læsning, matematik og videnskabelige fag må højst udgøre 15 %
  • andelen af unge, som forlader skolen for tidligt, skal være under 10 %
  • i aldersgruppen 30-34 skal mindst 40 % have en videregående uddannelse
  • mindst 15 % i gennemsnit i aldersgruppen 25-64 bør være engageret i livslang læring.


  To af disse mål – nedsættelse af andelen af unge, der forlader skolen for tidligt, fra 14,5 % til under 10 % og forøgelsen af andelen af personer med en videregående uddannelse fra 31 % til mindst 40 % - er desuden nøglemålsætninger i Europa-2020 strategien. I sin årlige rapport om indikatorer og benchmarks analyserer Kommissionen medlemsstaternes resultater i forhold til disse målsætninger og i forhold til tidligere fastsatte målsætninger for 2010.

  Rapporten omfatter de 27 EU-lande, Kroatien, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Island, Tyrkiet, Norge og Liechtenstein og indeholder oversigter og detaljerede statistikker, som viser hvor landene ligger i forhold til EU-gennemsnittet og i forhold til hinanden. Rapporten trækker også på ny forskning inden for uddannelse og søger at drage konklusioner om uddannelsessystemernes inddragelse af kreativitet, innovation og iværksætteri.

  I forbindelse med offentliggørelsen af rapporten holdt Kommissær for uddannelse og kultur, Androulla Vassiliou, en tale om vigtigheden af, at alle medlemslandene gør en fælles og styrket indsats for at opfylde de aftalte mål.

  De næste skridt:

  I de kommende uger vil medlemsstaterne indsende deres nationale reformprogrammer til Kommissionen, og heri vil de fastsætte de nationale mål for antallet af elever, der forlader skolen for tidligt, og for antallet af personer, der gennemfører en højere uddannelse, idet de redegør for, hvordan deres mål skal opnås. Kommissionen vil snart fremlægge forslag til nye benchmarks for beskæftigelsesegnethed og læringsmobilitet.

  Læs mere

  Seneste

  Flere
  Seneste opdatering: 27/04/2011  |Til toppen