Sti

Nyt initiativ for unges mobilitet
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

15/09/2010

Foto©iStockphoto/Thinkstock

Foto©iStockphoto/Thinkstock

Kommissionen har vedtaget initiativet 'Ungdom i bevægelse' skal fremme unges mobilitet og beskæftigelsesmuligheder. Her defineres handlingsbehovet på EU-plan for at frigøre unge menneskers potentiale og hjælpe med til at udvikle smart, inkluderende og bæredygtig vækst i EU. Blandt andet skal den høje procentdel af unge, der forlader skolen i utide, tages mere alvorligt, mesterlæren skal fremmes gennem lærepladser, flere skal ind i et videregående uddannelsesforløb og et brugervenligt benchmarking-system for universiteter skal have støtte.

  En speciel "Youth on the Move" hjemmeside giver direkte adgang til oplysninger om EU's mobilitets- og læringsmuligheder og Kommissionen søger at etablere et "Youth on the move"-kort til fremme for at arbejde, få en erhvervsuddannelse eller læse i udlandet. Beskæftigelsesaspektet vil blive dækket af en ny jobmobilitetsordning i EU – 'Dit første EURES job' – som skal opmuntre unge til at arbejde i udlandet. Den europæiske mikrofinansieringsfacilitet kommer til at støtte potentielle unge iværksættere. Kommissionen opfordrer medlemslandene til at iværksætte mærkbare beskæftigelsesfremmende foranstaltninger for unge, navnlig ved ungdomsgarantier, der sikrer at unge har fundet beskæftigelse senest fire måneder efter afsluttet uddannelse.

  Fredag den 17. september kan man mellem kl. 15 og 16 chatte med Vassiiliou - Kommissæren med ansvar for initiativet "unge på vej" - Klik her...


  Mere om Initiativet "Unge på vej":

  BAGGRUND

  • EU har brug for flere veluddannede, vidende og innovative unge for at fastholde sin konkurrenceevne og nå målene i Europa 2020-strategien.

  • I dag er der mange unge, der ikke får tilstrækkelig uddannelse, og det begrænser deres jobudsigter.

  • Ungdomsarbejdsløsheden skal bringes ned, og de unge skal have bedre karrieremuligheder.

  HVEM VIL FORSLAGET GAVNE OG HVORDAN?

  Alle unge, hvad enten de er under uddannelse, i arbejde eller jobsøgende.

  "Unge på vej" skal bidrage til bedre uddannelser, der skal gøre det nemmere at finde et job, og hjælpe unge europæere, der vil studere eller arbejde i udlandet.

  HVORFOR PÅ EU-PLAN?

  EU-landene har forskellige uddannelsessystemer, men står alle over for de samme problemer. Ungdomsarbejdsløsheden er også meget høj i de fleste lande. "Unge på vej" skal hjælpe landene med at takle problemer inden for uddannelse og beskæftigelse. Det skal ske gennem konkret støtte – og ved at hjælpe dem med at samarbejde og udveksle idéer til løsningsmodeller.

  Gennem Europa 2020-strategien har EU-landene allerede vist, at de gerne vil samarbejde om at opnå en intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst.

  HVAD ER NYT?

  EU-landene skal sammen sikre at:

  • flere får mulighed for at tage en videregående uddannelse

  • universiteter forbedrer deres kursusudbud – for at gøre det mere attraktivt for de studerende og mere relevant for deres behov

  • alle unge i 2020 får mulighed for at studere eller tage på praktikophold i udlandet under deres uddannelsesforløb

  • antallet af unge, der dropper ud af deres uddannelser, reduceres, og at der bliver flere muligheder for at uddanne sig senere i livet

  • vi tager fat om ungdomsarbejdsløsheden og stimulerer læring på arbejdspladsen og på iværksætterområdet

  • der bliver flere muligheder for selvstændige

  • flere unge får mulighed for at arbejde i udlandet

  HVORNÅR TRÆDER FORSLAGET I KRAFT?

  Kommissionen vil fremsætte en række forslag i de kommende år. Det første – om at opmuntre unge til at studere eller tage på praktikophold i udlandet – kommer på bordet den 15. september 2010.

  Læs mere

  Seneste

  Flere
  Seneste opdatering: 31/10/2010  |Til toppen