Sti

EU-strategi for Ungdom - Investering og Myndiggørelse
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

27/04/2009

Europa-Kommissionen har i dag fremlagt sin første Ungdomsrapport samt vedtaget en ny strategi, kaldet "Ungdom - Investering og styrke", som vil vise vejen for EU's ungdomspolitik i det kommende årti. Denne strategi skal styrke samarbejdet mellem medlemslandene på ungdomsområdet. Der er tre overordnede mål: flere muligheder for unge under uddannelse og i beskæftigelse, forbedring af unges muligheder for at deltage i samfundet og fremme solidaritet mellem unge og samfundet.

 

  Kommissionen og medlemsstaterne planlægger forskellige aktioner inden for uddannelse, beskæftigelse, kreativitet, integration, sundhed og sport, involvering, frivilligt arbejde og ungdommens globale engagement. For eksempel skal der skabes flere uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder for unge og ikke-formelle læringsmuligheder skal fremmes for at afbøde skolefrafald. Grænseoverskridende faglige og erhvervsmæssige muligheder for unge skal forbedres.

  Vores nutid og fremtid afhænger af de unge og de er en knap ressource. De unge udgør 20 % af nutidens befolkning. Tallet forventes at falde til omkring 15 % i 2050. Selvom denne generation har store muligheder har star den også over for vanskelige udfordringer. Mange dropper ud af skolen og mister deres jobs og mange er truet af fattigdom og social udstødelse.

  En ny EU-ungdomsstrategi vil hjælpe medlemslandene til at tage disse udfordringer op og åbne nye muligheder for alle unge.

  Læs mere

  Seneste

  Flere
  Seneste opdatering: 30/10/2010  |Til toppen