Sti

Landespecifikke anbefalinger for 2014
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

02/06/2014

Foto©hemera/Thinkstock

Foto©hemera/Thinkstock

Kommissionen har fremlagt sine prioriteter for den økonomiske politik i medlemslandene: Europa helt ud af krisen og tilbage til vækst og jobs.
Derudover vil Kommissionen ophæve den skærpede overvågning af budgetpolitikken for 6 lande, herunder Danmark, og for to lande, Polen og Kroatien, finder Kommissionen, at der er grebet effektivt ind i budgetpolitikken.
Gennemføres disse beslutninger, vil antallet af lande underlagt den skærpede overvågning blive nedbragt fra 24 i 2011 til 11 i 2014.

  Prioriteterne består af anbefalinger til medlemslandenes økonomiske politik, der afspejler de enkelte landes særlige forhold. Følgende er centrale anbefalinger til landene :

  • Medlemslandene skal  forbedre deres arbejdsmarkeder, herunder nedbringe den store ungdomsarbejdsløshed og implementere ungdomsgarantien. De skal også øge indsatsen over for fattigdom og social udstødelse.
  • Både offentlige og private investeringer skal aktiveres. Infrastrukturinvesteringer skal friholdes fra offentlig konsolidering, og sundhedssektoren skal reformeres for at imødegå omkostningerne ved aldring. Skattebyrden skal overvæltes fra arbejde til forbrug, ejendomme og grønne afgifter, og kampen mod skatteunddragelse skal skærpes. De private investeringer skal styrkes ved bedre adgang til kapital for mindre virksomheder, ved at forbedre bankernes kapitalgrundlag og ved at bruge EIB/EIF og EU’s projektobligationsmuligheder bedre.
  • Endelig skal konkurrenceevnen forbedres via skarpere konkurrencepolitik, reformer af netværksindustrierne, herunder energi og transport, og det indre marked skal opprioriteres.


  Selvom der er blevet rettet meget op efter krisen, øges visse økonomiske forskelle stadig mellem landene, og i eurozonen anbefales det at gøre mere for at udligne disse forskelle. Dette kan gøres både på europæisk niveau og på landeniveau og via forskellige instrumenter. En af de konkrete anbefalinger er, at Tyskland skal øge sin indenlandske efterspørgsel, herunder sine investeringer.

  Anbefalingerne indeholder også opfølgning på de finansielle kriseprogrammer som Irland og Portugal har været underlagt.

  Baggrund:

  De landespecifikke anbefalinger (CSR) er kulminationen på måneder af dybtgående analyser og drøftelser med de andre EU-institutioner. Cyklussen begynder hver november med den årlige vækstundersøgelse, som opstiller de økonomiske prioriteter for EU som helhed. EU’s ledere godkendte disse prioriteter i marts 2014, og medlemsstaterne integrerede dem i deres mellemfristede budgetmæssige og strukturelle reformprogrammer, som de forelagde Kommissionen i april.

  Kommissionens henstillinger er baseret på en detaljeret vurdering af disse planer og de økonomiske, beskæftigelsesmæssige og budgetmæssige forhold i hvert enkelt land. Henstillingerne vil blive drøftet og godkendt af EU’s ledere i juni og formelt vedtaget af finansministrene i juli. Medlemsstaterne forventes at tage hensyn til dem i deres budgetter for 2015 og i deres reformplaner.

  Sammen med de landespecifikke henstillinger vil Kommissionen også træffe en række vigtige foranstaltninger i henhold til stabilitets- og vækstpagten. Pagten, som har en forebyggende del og en korrigerende del (proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud), forpligter medlemsstaterne til at reducere underskud og gæld på en rettidig og varig måde gennem henstillinger og frister, der er foreslået af Kommissionen. Kommissionens forslag vil blive drøftet og vedtaget af EU’s finansministre i juni.

  Læs mere

  Seneste

  Flere
  Seneste opdatering: 09/12/2014  |Til toppen