Sti

Landespecifikke anbefalinger for 2013
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

29/05/2013

Foto©iStockphoto/Thinkstock

Foto©iStockphoto/Thinkstock

Kommissionen anerkender i sin analyse af Danmark, de reform-fremskridt, der er gjort siden sidste år. På den baggrund foreslås, at Danmark i år modtager 3 anbefalinger. Disse vedrører finanspolitik, arbejdsmarkeds- og uddannelsespolitik og konkurrencepolitik. Se de nærmere detaljer nedenfor. For finanspolitikken fortsætter den procedure for korrigering af uforholdsmæssigt store underskud (EDP) som Danmark har været en del af siden 2010. Kommissionen vil med udgangen af 2013 vurdere, om Danmark har overholdt proceduren og om den kan løftes.

  Kommissionens landeanalyse indeholder udover baggrundsmateriale vedrørende de specifikke landeanbefalinger også analyser af resultaterne på andre områder, såsom finansiel stabilitet, konkurrenceevne, energi og miljø, mv.  

  Baggrund:


  Kommissionen har vedtaget sit årlige sæt anbefalinger til Danmark og resten af EU’s medlemslande. Anbefalingerne er baseret på en detaljeret analyse af hvert lands økonomiske, beskæftigelsesmæssige og budgetmæssige situation og de handlingsplaner, de har indsendt. Om nødvendigt vil Kommissionen anbefale yderligere budgetmæssige, strukturelle og vækstfremmende foranstaltninger, som medlemslandene bør træffe i løbet af de kommende 12 måneder. Anbefalingerne er rettet til de medlemslande, som ikke er underlagt et makrofinansielt program, og en særlig anbefaling vil blive rettet til euro-området som helhed. Anbefalingerne godkendes af Det Europæiske Råd i juni og vedtages formelt af Rådet i juli.

  Kommissionen har også offentliggjort anbefalinger til visse medlemslande, over for hvilke der er indledt en procedure i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud, og til de lande, som har været genstand for en tilbundsgående evaluering som led i proceduren i forbindelse med makroøkonomiske ubalancer.

  Offentliggørelsen af de landespecifikke anbefalinger er en afgørende etape i det europæiske semester, som er EU’s cyklus for samordning af den økonomiske politik. Det indledes hvert år med den årlige vækstundersøgelse, hvori de overordnede økonomiske retningslinjer for EU som helhed udstikkes. De prioriteter, som den årlige vækstundersøgelse for 2013 udstak, blev godkendt af Det Europæiske Råd i marts i år. Med disse prioriteter in mente har medlemsstaterne i løbet af de sidste to måneder indsendt deres mellemfristede budgetplaner og årlige strukturreformplaner til Kommissionen. De landespecifikke anbefalinger er Kommissionens svar på disse.

  Proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud er den korrigerende del af stabilitets- og vækstpagten. Den har til formål at sikre, at medlemslandene kan nedbringe deres uforholdsmæssigt store underskud og gæld på rettidig og bæredygtig vis. De medlemslande, som i øjeblikket er genstand for en procedure i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud, skal leve op til de anbefalinger og overholde de frister, som Rådet har besluttet for nedbringelse af underskuddet. 

  Læs mere

  Seneste

  Flere
  Seneste opdatering: 07/01/2014  |Til toppen