Sti

EU’s økonomiske forårsprognose for Danmark og resten af EU
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

03/05/2013

Kommissionen har offentliggjordt sin økonomiske forårsprognose for 2012-2014, som bl.a. omfatter bruttonationalproduktet (BNP), inflationen, beskæftigelsen, det offentlige underskud og den offentlige gæld. Prognosen dækker alle 27 medlemslande, samt tiltrædelseslandet Kroatien, ansøgerlandene Tyrkiet, Island, Montenegro, Serbien og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, og tredjelande som USA, Japan, Kina og Rusland.
Se Kommissionens prognose for Danmark her:

  Europa Kommissionens forårsprognose for Danmark

  • Mindre nedjustering i vækstforventninger i forhold til vinterprognosen pga. et nedslående fjerde kvartal i 2012 og mindre vækst end forventet i udlandet. Den hjemlige efterspørgsel vil være understøttet af lave renter og den særlige fradragsordning for nye driftsmidler, der udløber med udgangen af året.
  • Væksten forventes derfor at blive underdrejet i 2013 (0,7 %) men stige i 2014 til 1,7 % som følge af en generel forbedring i de internationale konjunkturer, der vil overkompensere for udløbet af fradragsordningen. 
  • Det offentlige underskud forventes at blive 1,7 % i 2013 og 2,7 % i 2014. Det lave underskud i 2013 skyldes forventede engangsmerindtægter som følge af kapitalpensionsordningen (samlet virkning 1 %). Efter Kommissionens prognose er lavet, er det imidlertid besluttet at kapitalpensionsordningen forlænges til 2014. Dette er der ikke taget højde for. I Regeringens konvergensprogram forventes et underskud i 2014 på 1,75 %, fordi en del af den ekstra skattebetaling således forventes at komme i 2014 i stedet for i 2013.
  • Efter 2013 vil Europa Kommissionen vurdere om Danmark vil kunne afslutte proceduren for uforholdsmæssige store underskud (EDP), hvis EU’s krav om at bringe underskuddet på under 3 % og den strukturelle balance forbedres med mindst 0,5 % i 2011-13 opfyldes. Holder de tal som prognosen bygger på stik, ser det positivt ud for Danmark.    

  Baggrund:

  Europa-Kommissionen udarbejder kortfristede makroøkonomiske prognoser tre gange om året: om foråret, om efteråret og om vinteren. De udgør grundlaget for forskellige økonomiske overvågningsprocedurer, f.eks. i forbindelse med det europæiske semester.
  I den forbindelse bliver prognoserne inddraget i de økonomiske analyser, som Kommissionen lægger til grund for de landespecifikke anbefalinger der offentliggøres i slutningen af maj. Prognosen giver også et klarere billede af medlemsstaternes overholdelse af Rådets henstillinger om proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud og proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store ubalancer.

  Læs mere

  Seneste

  Flere
  Seneste opdatering: 07/01/2014  |Til toppen